عملیه ها و مطالب آلترناتیو
محتوای اصلی

در آلمان در ابتدا خیلی چیز ها برای شما تازه است. برای تسهیل کارهای تان، ما نقاط تماس و لینک های مفید را در اینجا جمع آوری کرده ایم. شما در اینجا معلومات پیرامون مسایلی مانند جریان پناهندگی، کمک ها در زمینه ادغام، خانه، کار و خیلی چیز های دیگر بدست می آورید.

روند پناهندگی

هر کسی که در آلمان پناهنده می گردد باید پس از عبور از مرز در یک مرکز پولیس یا مستقیماً در یک از مراکز ورودی برای پناهندگان ثبت نام نماید. خوب بعد از آن چه می شود؟ در اینجا راهنمایی های راجع به جهت یابی در رابطه با جریان پناهندگی ارائه می گردند.

کمک ها برای ادغام

زبان نو، فرهنگ نو، رسوم نو- جهت شناخت بهتر بایرن برای شما پیشنهادات زیاد وجو دارد. کورس های زبان، یا بروشور های معلوماتی یا " آپ Apps ها". این پیشنهاد ها شروع کار را آسان می سازند.

طب و سلامتی

گر مریض شوید شما را دکتر تداوی می کند.

کمک در زمینه روبرو شدن با خشونت

پناهندگان زیادی به علت تجربه جنگ و فرار از زادگاه خود در اضطراب به سر می برند یا احساس نا امنی می نمایند. وضع در آلمان البته کاملا به نحو دیگری است. هرکس در این مورد می تواند برایش کمک دریافت نماید – کسانی که دچار چنین حالتی هستند می توانند در اینجا کمک و نقاط تماس پیدا کنند.

حقوق و قانون

کسی که به آلمان می آید باید قوانین را رعایت نماید. در کنار اصول معتبر و نافذ قانون اساسی آلمان و قانون بایرن که اجرای آن در مورد هرکس اعتبار دارد، حقوق و وظایف خاصی برای متقاضیان پناهندگی نیزبه تصویب رسیده اند. در اینجا معلومات و کمک جهت یابی دریافت می دارید.

خانواده، اطفال، نوجوانان

شرایط خوب زندگی برای خانواده ها، پشتیبانی از والدین جهت تعلیم و تربیه و آموزش کودکان و نو جوانان همچنین حفاظت از اطفال در آلمان دارای اولویت مرکزی می باشد. به همین دلیل طیف وسیعی از معلومات، مشاوره، پیشنهادات و پشتیبانی برای والدین، اطفال و نوجوانان عرضه می گردد.

کمک برای اطفال و نوجوانان

نهاد کمک برای اطفال و نوجوانان پشتیبانی و کمک های مشخص برای اطفال، نوجوانان و والدین ارائه می نماید، برای تعلیم و تربیه فعالیت می کند و زمینه های آموزش و تجربه را باز می کند. خدمات مراقبت از کودکان، همچنین کمک برای آموزش و پرورش و کار برای جوانان. خدمات و پیشنهادات نهاد کمک برای اطفال و نوجوانان اساسا شامل تمام اطفال می گردد.

مراکز مراقبت روزانه از اطفال

مراکز مراقبت روزانه از اطفال کودک شما را در بهترین وجه در محیط جدید زندگی اش حمایت می نمایند. این مراکز جای ایده آل برای یادگیری زبان ضمن بازی، بودن با اطفال دیگر و آموختن از پرسونل تعلیم و تربیه تخصصی و کار آزموده می باشد. با مراقبت روزانه از اطفال شما به شکل دیگری از مراقبت کودکان دسترسی پیدا می کنید که از طریق گروپ های ثابت و کوچک و مراقبت از سوی سرپرست روزانه به عنوان شخص مرجع ثابت برای کودکان خوردسال، یک فرم بخصوص مناسب پشتیبانی ارائه می نماید.

  • در اینجا هشت فلم کوتاه به زبان های آلمانی، انگلیسی، فرانسوی، عربی و فارسی روی عرضه خدمات و مفاد مراکز مراقبت کودکان و کودکستان ها به شما معلومات می دهند:
  • بروشور" کودکان در مراکز مراقبت اطفال- معلومات برای والدین در چارچوب روند پناهندگی" از سوی حکومت ایالتی در باره سیستم مراقبت روزانه اطفال در بایرن، نحوه کار و شمولیت در این مراکزمعلومات می دهد.این بروشور به زبان های آلمانی، انگلیسی، فرانسوی، دری ، عربی و سومالی قابل دسترسی است. برای این منظور عنوان "Kinder in Tageseinrichtungen" را داخل سازید:

تعلیم و تربیه

گروه سنی 0-3 ساله:

  • بروشور "قوی از طریق پیوند - راهنمایی هایی در مورد حساسیت والدین در سال اول زندگی "، نشان می دهد که نوزادان در چند سال اول زندگی به چه چیز های نیاز دارند. این بروشور به زبان آلمانی و 17 زبان دیگر (آلبانی، عربی، انگلیسی، فارسی، فرانسوی، ایتالیایی، کرواتی، پشتو، پرتگالی، روسی، صربی، سومالیایی، اسپانوی، تامیلی، تایلندی، تیگرین و ترکی) قابل دسترسی است. برای این منظور کلمه کلیدی "Stark durch Bindung" را داخل کنید:

گروه سنی از 3 -6 ساله:

  • کمپین "قوی از طریق پیوند" و بروشوری که عین نام را دارد شامل 8 پیام مرکزی می باشد که جهت رسیدن به یک تربیت سالم مدد می رسانند (طور مثال: تعلیم و تربیت، اهدای مهر و محبت است). والدین باید ضمن وظیفه ی تربیتی روزانه ی خود مورد پشتیبانی قرار گیرند. این بروشور به زبان ساده آلمانی و به 16 زبان دیگر(آلبانی، عربی، انگلیسی، فارسی، فرانسوی، ایتالیایی، کرواتی، پرتگالی، روسی، صربی، سومالیایی، اسپانوی، تامیلی، تایلندی، تیگرین و ترکی) تهیه شده است. این بروشور را می توان به شکل یک سند پی.دی.اف داونلود کرد. برای بعضی زبان ها متن چاپی آن نیز آماده برای فرمایش است. برای این منظور کلمه کلیدی "Stark durch Erziehung" را داخل کنید
  • در پهلوی بروشور و پست کارت های منضمه ی آن، یک وبسایت، برنامه های تلویزیونی، پلاکات ها و مطالب گوناگون تبلیغاتی نیز شامل این کمپین می باشند:
  • در(صحبت والدین "ELTERNTALK") پدر و مادران ضمن سلسله گفتگو ها روی پرسش های تعلیم و تربیت در رابطه با رسانه های همگانی، مصرف و مراقبت صحی روشنی می اندازند. این گفتگو ها به زبان های ترکی، روسی و برخی زبان های دیگر نیز صورت می گیرند.

فعالیت جوانان

  • کار جوانان با پناهندگان جوان گوناگون است و در سراسر بایرن انجام می یابد. جوانان پناهنده در ضمن در اتحادیه ها فعال می باشند و یا اینکه خودشان تشکلات خود را می سازند. هدف اصلی برنامه عملیاتی"پناهندگان دوست می شوند" وابسته به حلقه جوانان بایرن، ترغیب مشارکت اجتماعی و ادغام پناهندگان جوان از طریق ترکیب فعالیت های گوناگون و اقدامات کار جوانان با و همرای پناهندگان جوان است.

خورد سالان بدون همراه

یافتن خانه

اگر شما اجازه اقامت دریافت نمایید، می توانید به یک خانه نقل مکان نمایید. برای شما راجع به سوالات در مورد فورمه ها و درخواست نامه ها کمک می گردد. در اینجا شما معلومات و نقاط تماس همچنین پورتال هایی می یابید که اپارتمان های شخصی به کرایه می دهند.

آموزش حرفه و کار

شما می خواهید کار کنید اما نمی دانید که آیا اجازه دارید یا خیر؟ به فورمه های معین یا به معلومات نیاز دارید؟ یا به جستجوی کار هستید؟ این لینک ها به شما بیشتر کمک می کنند.

کمک در مواجهه با افراط گرایی

سلب مسئولیت

وبسایت های ارائه دهندگان دیگر از محتویات وبسایت خود ما توسط "لینک" ها مجزا می شوند. از طریق این لینک ها ما فقط زمینه ای استفاده از محتوای خارجی رامطابق به ماده 8 قانون " تله میدیا" فراهم می سازیم. ضمن اولین ارتباط با این پیشنهادات اینترنتی، ما این مطالب خارجی را با در نظر داشت احتمال مسوولیت حقوقی و جزایی مورد بررسی قرار داده ایم. اما ما قادر نیستیم تغییرات در این مطالب خارجی را بصورت مداوم زیر بررسی بگیریم و به همین دلیل مسوولیت آن را نیز به عهده نمی گیریم. برای محتویات غیر قانونی، اشتباه آمیز یا نا کامل و بخصوص از زیان های ناشی از آن که از طریق استفاده یا عدم استفاده از اطلاعات منابع ثالث بوجود بیایند، تنها خود ارائه دهندگان این وبسایت ها مسوولیت دارند.