عملیه ها و مطالب آلترناتیو
محتوای اصلی
  • مردی با یک عینک حفاظتی فکرش را به برمه روی میز تمرکز داده است.

تساوی حقوق زن و مرد در برابر قانون یک دستاورد است. این چیز به مفهوم آزادی و امکانات بیشتر انتخاب برای همه است. شناختن اصول مشخص رفتار بین زنان و مردان کار خوبی است.

تساوی حقوق و نقش مردان

تمام افراد در برابر قانون حقوق مساوی دارند. حق برابری یعنی اینکه هیچکس نباید بخاطر جنس، رنگ پوست، دین و یا گرایش جنسی اش مورد تبعیض قرار بگیرد. افراد معلول نیز البته به همان اندازه حقوق مساوی دارند که اشخاص سالم از آن برخوردار اند. هرگونه تبعیض ممنوع است.

برابری زن و مرد یک حق اساسی است. مردان و زنان دارای عین حقوق می باشند و از عین آزادی ها بهره می برند. اگر بطور مثال مردی مقابل یک زن بی احترامی کند یا وی را تهدید نماید، عمل او در تضاد با قانون و مخالف اصول جامعه است. او ممکن است مجازات شود.

تصویر مردان در گذشته و امروز

نقش مرد هم در چند دهه ی گذشته مانند نقش زن تغییر کرده است. امروز مردان مانند گذشته تنها نان آور خودبخودی خانه نیستند. آنها دیگر به تنهایی برای تمام امور خانه تصمیم نمی گیرند. مردان حاکمیت خود را بر زنان تحمیل نمی کنند. نه تنها قانون خواستار عدم خشونت است، بلکه انسان ها نیز بر آن وقوف دارند و رفتار شان را مناسب با آن می سازند.

مرد و زنی که در رابطه قرار دارند تمام تصامیم را مشترکا اتخاذ می کنند. در تمام امور زندگی سهم مساوی می گیرند، خواه کار باشد، خواه خانواده یا زندگی اجتماعی.

امکانات بیشتر نیز برای مردان

مردان نیز از مساوات سود می برند. نقش کلاسیک مردان به عنوان نان آور خانه دیگر از آنان ضرورتا توقع نمی رود. اکثرا هر دو شریک زندگی به کار می روند. در آلمان مردان نیز مانند زنان می توانند "مرخصی والدین" بگیرند. جای کار شان همچنان حفظ می گردد.

هر دو جنس می توانند کاری بر اساس علاقه ی خود انتخاب نمایند، این هم به مساوات تعلق می گیرد. انتخاب آزاد به مفهوم امکانات بیشتر برای همه است.

گفتگو: یک زن و مرد جوان با یک خانم خوش و خندان دور یک میز نشسته اند.
مردان و زنان در آلمان حقوق مساوی دارند. زوج ها تصامیم مهم را در اصل با هم یکجا اتخاذ می کنند.
مرد سیاه پوست روی مبل غلتیده، روی شکمش یک کودک قرار دارد، هر دو خوابیده اند.
هر خانواده تصمیم می گیرد که زن و مرد کدام کار ها را پیش ببرند.

اینجا مردان چگونه زندگی می کنند

مردان و زنان وظایف روزمره را با هم تقسیم می کنند. بسیاری از خانم ها پس از دوره "مرخصی والدین" دوباره به کار نیمه وقت یا تمام وقت می روند. در مقابل، مردان مسوولیت های بیشتری در خانه به عهده می گیرند. هر خانواده این کار را جداگانه متناسب به ضرورتش تنظیم می کند. هر دو پدر و مادر نیز می توانند زمان کار خود را کوتاه بسازند تا بتوانند به شکل مساوی به اطفال خود رسیدگی نمایند. یا اینکه پدر نقش پدر منزل را به عهده می گیرد و خانم کار تمام وقت انجام می دهد.

زنان و مردان از حقوق برابر بر خوردار اند. این چیز باعث می شود که نحوه زندگی شان از بسیاری جهات با هم شباهت داشته باشد. زنها تنها زندگی می کنند، در جاهای عمومی ورزش می نمایند و با خواهر خوانده ها، دوستان و آشنایان خود گردش می روند. معاشرت دوستانه بین زنان و مردان یک چیز عادی است. زنها هنگام شام یا خفتن نیز تنها یا طور گروهی بیرون می روند. یک زن می تواند با مردان صحبت کند، برقصد، بخندد و عشوه نمایی کند.

ازدواج و زیست باهمی

هر فرد آزادانه تصمیم می گیرد با کی زندگی کند. بیشتر جوانان هنگامی که به سن قانونی می رسند، خانه والدین خود را ترک می گویند. آنها برای تشکیل خانواده و داشتن فرزند حتمی نیست که ازدواج نمایند. هر زن و مرد خودش تصمیم می گیرد که ازدواج کند یا شراکت تشکیل دهد. افراد زیادی عملا پس از رسیدن به یک سن معین در زندگی، یک رابطه دوامدار و معمولا همیشگی را، با اولاد یا بدون آن، با سند ازدواج یا بدون سند، ترجیح می دهند. همچنین زوج های همجنس می توانند یکجا زندگی نمایند و با هم عقد ازدواج بکنند. علاوه بر آن ازدواج ها و رابطه هایی بین افراد از ملیت ها و مذاهب گوناگون نیز وجود دارد.

تمام افراد مجاز اند تا تمایلات جنسی خود را آزادانه  – تا جایی که خواست های طرف مقابل را محترم بشمارند و قانون را زیرپا نگذارند – ابراز نمایند. هیچ کس نمی تواند شخص دیگری را مجبور به رابطه جنسی کند. مقاربت جنسی ناخواسته در زندگی زناشویی نیز ممنوع است و می تواند به عنوان تجاوز جنسی محسوب شده و مجازات گردد.

زنان حق تعیین سرنوشت و اظهار نظر آزاد دارند. هیچکس اجازه ندارد به آنها تحمیل کند که چطور فکر کنند و چه بگویند. این حرف بدان معنا است که یک زن، در صورتی که نخواهد، می تواند همیشه "نه" بگوید. مردها باید این را قبول کنند.

یک زن و یک مردبا تلفون هوشیارعکس
در آلمان هر شخص خودش تعیین می کند که با چه کسی زندگی نماید. اکثر مردم تصمیم به زندگی مشترک دوامدار و محکم می گیرند – با اولاد یا بدون آن، با ازدواج یا بی ازدواج.
این پورتال برای زنان و مردان طراحی شده است. البته افرادی نیز هستند که نمی توانند یا نمی خواهند خود را در گروه "زنان" یا "مردان" طبقه بندی کنند. البته اطلاعات موجود در این صفحه نیز برای شما در نظر گرفته شده است. intersexuality میان جنسیتی همچنین به طور قانونی در آلمان و بایرن به عنوان یک نوع توسعه جنسیتی شناخته می شود: از پایان سال 2018، افرادی که نمی توانند به طور دائم به دو جنس زن یا مرد اختصاص داده شوند می توانند ورودی "متفرقه" را برای جنسیت خود در ثبت تولد انتخاب کنند.