عملیه ها و مطالب آلترناتیو
محتوای اصلی
  • عکس از نزدیک: کتاب باز.

فرهنگ لغات فرار و پناهندگی

آیا می دانید درخواست پناهندگی (Asylantrag) چیست؟ بامف (BAMF) را می شناسید؟ چه وقت کسی اجازۀ اقامت می گیرد؟ در لغتنامۀ ما مفاهیم مهمی چون فرار و پناهندگی با زبان ساده توضیح داده می شوند.

به اساس حروف اول کلمات:

چاپ صفحه این صفحه شریک سازید