عملیه ها و مطالب آلترناتیو
محتوای اصلی
  • وضع تدریس: مردان و زنان جوان با معلم خود در کلاس درسی.

بایرن یک کشور مردم جهاندوست است. در بایرن، بیش از 170 کشور با هم زندگی مسالمت آمیزی دارند. باید همینطور بماند. به همین دلیل ادغام در بایرن بسیار اهمیت دارد. جامعه صلح آمیز مبتنی بر همبستگی تنها در صورتی می تواند در کشور ما وجود داشته باشد که ما با احترام و احترام به یکدیگر مقابل شویم.  ما می خواهیم جامعه ای با هم داشته باشیم و هیچ مخالفت یا دوشادوش هم نداشته باشیم. بایرن بر اصل "تشویق و توقع" تکیه می کند. اما منظور دقیق آن چیست؟ شهروندان باواریایی چه سهمی می توانند برای اطمینان از موفقیت آمیز بودن ادغام داشته باشند؟ و ایالت باواریا برای ترویج ادغام چه می کند؟

بایرن متنوع است

بایرن متنوع است! تقریباً هر چهارمین فرد در ایالت آزاد دارای سابقه مهاجرت است. بایرن سرزمین ادغام موفق است. شما می توانید آن را ببینید به عنوان مثال، بایرن دارای بالاترین میزان اشتغال در آلمان و کمترین خطر فقر در بین افرادی است که سابقه مهاجرت دارند. یا به دلیل اینکه بسیاری از جوانان با سابقه مهاجرت در اینجا از مهارت مناسبی برخوردار هستند، به عنوان مثال با انجام آموزش های حرفه ای. افرادی که سابقه مهاجرت دارند باید و می توانند به جامعه ما در بایرن کمک کنند و احساس کنند که به آن تعلق دارند.

 

ادغام موفق پیش شرط پایین نگه داشتن بیکاری، حفظ رفاه و حفظ جامعه ما است.

 

همه اینها همچنین برای حفظ تمایل مردم محل برای ادغام ضروری است. زیرا ادغام همه ما را درگیر می کند.

 

 برای اینکه ادغام مهاجران موفقیت آمیز باشد، همه باید مساعب به خرج دهند. ارتباط با مردم محل برای ادغام مهم است. افرادی که به تازگی به یک کشور خارجی آمده اند با تبادل ایده با افرادی که در اینجا زندگی می کنند و جهت گیری خود را به سمت محیط اجتماعی خود معطوف کرده اند، قوانین و شیوه های صحیح را بسیار ساده می آموزند.

>

Activation required

When starting the video, content is loaded from YouTube and your IP address is transferred to YouTube.

وضع تدریس: زن و مرد جوانی با کامپیوتر. یک معلم عقب شان ایستاده و چیزی را توضیح می دهد.
بایرن پناه جویان را از طریق ارائه کورسهای گوناگون مانند کورس های زبان تشویق می کند و آنها را به این ترتیب در رسیدن به بازار کار مورد حمایت قرار میدهند.
عکس از نزدیک: مردی روی وظیفه ی تحریری اش کار می کند.
آموختن زبان آلمانی برای پناهجویان و پناهندگانی, که قبول شده اند, مهم است. از این طریق آنها چانس بهتری برای تحصیل، کار و زیست با همی اجتماعی دارند.

"تشویق و توقع" چه مفهوم دارد

اصل "تشویق و توقع" در آلمان شامل تمام افراد – چه مردم محل و چه خارجیان – می گردد. هر شهروند حقوق و وظایفی دارد. پشت همه ای اینمسایل، ایده ای اتصال داد و ستد و تقدم خود مسوؤلیت پذیری در مقابل حمایت دولت به هدف رسیدن به بزرگترین رفاه ممکن و عدالت برای تمام مردم، نهفته است.

"تشویق و توقع" اصل مرکزی خط مشی ادغام اجتماعی بایرن است. مفهوم آن اینست: در صورت لزوم از مهاجران حمایت کنید و در عین حال علاوه بر به رسمیت شناختن نظام و ارزشهای حقوقی، از خود ابتکار و مسئولیت شخصی خود را نیز مطالبه کنید.

ما از ادغام حمایت می کنیم: از مهاجرانی که اجازه دارند مدتی یا دائمی در کنار ما بمانند از ورود ایمن به بایرن و مشارکت در جامعه حمایت می شود. یک ساختار مشورتی در سراسر بایرن در دسترس شماست. آنها در یادگیری زبان آلمانی، در یافتن شغل یا موقعیت کارآموزی و بعد از به قبول شدنشان، یک آپارتمان پشتیبانی می شوند.

بایرن خواستار ادغام است: هرکس می خواهد در ایالت ما زندگی کند باید در نظم قانونی و اجتماعی ما ادغام شود. زیرا فقط کسانی که اصول همزیستی اجتماعی ما را می دانند و می شناسند واقعاً به کشور ما می رسند و می توانند خانه ای پیدا کنند.

 

بنابراین ما از افرادی که به مدت طولانی یا دائمی با ما بمانند، می خواهیم

:

  • ·         که زبان آلمانی یاد بگیرند. افراد تازه وارد فقط زمانی میتوانند که در جامعه مدغم شوند زبان ما را بیاموزند، و در مکتب، تحصیل و کار موفق گردند. و تنها با یک زبان مشترک همزیستی در تمام شوؤن زندگی میسر می شود.
  •  
  • ·         که آنها فرهنگ و از آن طریق بخصوص اصول قانونی و ارزش های را که قانون اساسی آلمان و قوانین ایالت بایرن برای همزیستی تمام مردم در آلمان یا بایرن تصویب کرده اند، بلد شوند و رعایت نمایند.
  •  
  • ·         که آنها بنوبه ای خود جهت دستیابی به همزیستی در سرزمین ما سهم خود را ادا نمایند، از خود ابتکار عمل و مسوولیت پذیری نشان دهند.

 

قانون ادغام اجتماعی بایرن

قانون ادغام اجتماعی بایرن (BayIntG) بتاریخ اول جنوری 2017 به تصویب رسیده است. با این قانون به ادغام، هدف و چارچوب بخشیده شده است. قانون ادغام اجتماعی بایرن در برگیرنده اصل تشویق و توقع و همچنین اصول روشن همزیستی خوب است. افرادی که به بایرن می آیند باید تمام خواست های پیوسته به قوانین و ارزش های را که اینجا حاکم اند، قبول نمایند، در ارتقای آنها مشارکت ورزند و آنها را به عنوان استاندارد معتبر بپذیرند. مهاجرانی که طور قانونی بصورت مداوم در بایرن اقامت دارند، باید زبان آلمانی و فرهنگ ما را بشناسند و آن را ارج گذارند و به نوبه ای خود پذیرش و تحمل را تجربه نمایند.

در چارچوب ادغامی که تشریح شده، برای مهاجران در هر سن وسالی، فراگیری ارزش های ما، آموختن زبان آلمانی، همچنین حصول تعلیم و تربیه، آموزش حرفه ای و فرصت های کار از اهمیت زیادی برخوردار است.

قانون ادغام اجتماعی بایرن، ادغام را به عنوان یک مسوؤلیت اجتماعی تعریف می کند. همه، نهادهای دولتی و غیر دولتی و بازیگران، به چالش کشیده شده اند. به عنوان مثال، این قانون بر نقش مهم شهرداری ها در بایرن تأکید می کند و از اقتصاد باواریا به عنوان یک شریک مرکزیی نام می برد.

در اینجا می توانید متن قانون را بخوانید

در اینجا می توانید اطلاعات بیشتری در مورد قانون ادغام پیدا کنید

چکش قاضی روی یک کتاب قرار دارد.
تمام افراد باید قانون را مراعات کنند. هرکس حقوق و وظایفی دارد که برای همزسیتی صلح آمیز ضروری است.

بسته اقدامات

ایالت آزاد بایرن بسته ای بی سابقه در سطح کشور را برای ترویج ادغام آغاز کرده است. بایرن در حال سرمایه گذاری فعال در زمینه ادغام موفق از جمله در مهد کودک ها، مدارس، دوره های ارزشی و مراکز مشاوره با پیشنهادات برای رهنمایی و همچنین با مشاوره پناهندگان و ادغام و راهنمای ادغام تمام وقت در اقدامات حمایتی ساختاری و گسترده در بایرن. ایالت باواریا برای ادغام موفق افرادی که دارای سابقه مهاجرت هستند، همچنین از طریق ابزار اقدامات ویژه، پروژه های ادغام با آستانه پایین، نوآورانه و موثر محلی را ترویج می کند. به این ترتیب، مهاجران باید از بهترین پشتیبانی ممکن در ادغام برخوردار گردند.

 در اینجا می توانید در مورد مشاوره پناهندگی و ادغام اطلاعات بیشتری کسب کنید

در اینجا می توانید در مورد راهنمای ادغام تمام وقت اطلاعات بیشتری کسب کنید

در اینجا می توانید در مورد اقدامات ویژه اطلاعات بیشتری کسب کنید

نشر ارزشها

در بایرن برای انسجام جامعه و همزیستی مسالمت آمیز در کشور ما، مهم است که مهاجران خود را با نظام ارزشهای ما آشنا کنند. برای این منظور، ارتباطات و روابطی که در آنها ارزش های ما تمثل می گردند، بسیار مهم است. از این نظر، انتقال ارزشها به عنوان یک وظیفه برای کل جامعه درک می شود.

 به همان اندازه مهم - و به عنوان یک وظیفه دولتی در قانون ادغام باواریا اعلام شده است - پیشنهادات مناسبی برای حمایت از نشر ارزشها هستند. علاوه بر مطالب سلسله وار دوره های "زندگی در باواریا" ، ایالت آزاد بایرن از تعدادی از پروژه های دیگر را برای نشر ارزش ها حمایت می کند.

 در اینجا می توانید در مورد مطالب سلسله وار دوره های "زندگی در باواریا" اطلاعات بیشتری کسب کنید

در اینجا می توانید در مورد سایر پروژه های مدل برای نشر ارزش ها اطلاعات بیشتری کسب کنید

در اینجا اطلاعات بیشتری در موضوع نشر ارزشها در بایرن خواهید یافت

فضای زندگی برای همه

فضای کافی زندگی و اجتناب از جوامع موازی برای صلح اجتماعی در جامعه ما مهم است. بنابراین دولت ایالت بایرن مجموعه ای از اقدامات را انجام می دهد تا اطمینان حاصل کند که فضای زندگی برای همه گروه های جمعیتی بایرن در دسترس است. تهاجم مسکن باواریا یک بسته متوازن و جامع از اقدامات برای افراد کم درآمد از تمام اقشار جامعه است که افراد نیازمند محلی و مهاجران دارای حق اقامت از آن بهره مند می شوند. از سال 2016 تا 2020، بیش از 22 آپارتمان اجاره ای تأمین مالی شده است. با تهاجم مسکن، بودجه مورد استفاده برای برنامه یارانه مسکن شهرداری تا سال 2025 افزایش می یابد و شرایط یارانه بهبود می یابد. در چارچوب برنامه اضطراری دولتی، دولت آزاد در مجموع 38 مجتمع مسکونی را برای حداکثر 2800 پناهنده قبول شده و نیازمندان محلی برنامه ریزی، ساخته و رزرو کرده است. اینها توسط خود ایالت آزاد بایرن اداره می شود. علاوه بر این ، تعداد خانه هایی که سه شرکت دولتی مسکن ایالت BayernHeim GmbH ، Stadibau GmbH  و Siedlungswerk Nürnberg GmbH  تا 29000 آپارتمان برای خانوارهای کم درآمد در میان مدت افزایش می یابد. در مجموع، سرمایه گذاری های انجام شده به چندین میلیارد یورو می رسد.

در اینجا می توانید در مورد بودجه در ساخت و ساز مسکن در بایرن اطلاعات بیشتری کسب کنید

آموزش و کار

علاوه بر فراگیری زبان، کار مهمترین کلید موفقیت در راه ادغام است. بنابراین ادغام در آموزش و کار پناهندگان، و همچنان افرادی که سابقه مهاجرت دارند و مدتی است در آلمان زندگی می کنند، ستون اصلی سیاست ادغام باواریا را تشکیل می دهد. پیگیری شغل یک الزام اساسی برای استقلال از پرداخت های دولتی، برای ایجاد یک زندگی مستقل و مشارکت برابر در جامعه است. علاوه بر این، کار باعث ایجاد ارتباط بین افرادی با و بدون سابقه مهاجرت می شود.

علاوه بر ابزارهای استاندارد آژانس کاریابی فدرال، که وظیفه اصلی آن مشاوره و حمایت از کارجویان است، اقدامات حمایوی ویژه گروههای مقصد برای رسیدن به ادغام افراد دارای سابقه مهاجرت نیز ضروری است.

معیار اصلی تامین مالی وزارت امور داخله، ورزش و ادغام ایالت بایرن، همراهان شغلی و کارآموزی برای پناهندگان است. آنها به پناهندگان قبول شده، پناهجویان و افراد تحمل شده با چشم انداز مناسب اقامت، و همچنین  در صورت لزوم، افرادی که دارای سابقه مهاجرت و موانع ادغام با توجه به رویکردی جامع هستند، مشاوره و حمایت می کنند و آنها را به آموزش یا کار وساطت می کنند. آنها همچنین به عنوان افراد تماس در دسترس شرکت ها هستند.

در اینجا می توانید در مورد ادغام در کار اطلاعات بیشتری کسب کنید

همچنین در بایرن برنامه های آموزشی بسیار دیگر از طرف موسسات مختلف وجود دارد. افرادی که نمی توانند یا به قدر کافی خواندن و نوشتن یاد ندارند، باید بطور مثال یک کورس سواد آموزی بگیرند. بزرگسالان جوان می توانند تحصیلات خود را در کلاسهای حرفه ای ادغام در مدارس حرفه ای ادامه دهند. افرادی که نیاز به مهارت های زبان خاص شغلی دارند می توانند در صورت برآورده شدن شرایط، در دوره زبان حرفه ای اداره فدرال مهاجرت و پناهندگان شرکت کنند. برای مهاجرانی که آموزش های حرفه ای خود را گذرانده اند، طیف وسیعی از دوره های آموزشی وجود دارد که آنها را برای بازار کار باواریا آماده می سازد.

مدارا و انسانیت

مدارا شرط اساسی برای همزیستی صلح آمیز در آزادی و تعیین سرنوشت خودی است. بایرن همچو یک سرزمین انسانی، با مدارا و آگاه به سنن است. ما به آن می توانیم افتخار بکنیم.

عشق به وطن و به همان پیمانه بازبودن و دید جهانی داشتن فرمول موفقیت راه بایرن است. ما مدارا داریم ـ و اما همچنین از مهاجرانی که می خواهند در بایرن زندگی کنند انتظار داریم که خودشان را با قوانین اساسی جامعه آزاد ما یکی بدانند، و طبق این قوانین زندگی کنند. با این حال، افرادی که آمادگی این کار را ندارند نمی توانند از ما انتظار مدارا داشته باشند.

یک زن و یک مرد جوان با گذشته مهاجرت به یک تابلت نگاه می کنند و می خندند.
مردمان فراوانی در آلمان به شکل داوطلبانه کمک می کنند. به این خاطر آنها تشکر می کنیم!

کار داوطلبانه و افتخاری ضروری است

مردم در آلمان و بایرن حس همبستگی داشته در برابر انسان های دیگر آماده کمک می باشند. این را هزاران انجمن و اتحادیه عام المنفعه، یک شبکه متراکم از نهادهای اجتماعی شامل کلیساها و سازمان های خصوصی و همچنین موسسات بی شمار خیریه و پروژه های تعاونی واشخاص انفرادی نشان می دهد.

تعهد مددکاران داوطلبانه یک حمایت مهم و ضروری برای جامعه ما است. ارائه کمک سریع در مواردی که به کمک سریع نیاز است، این همان چیزی است که داوطلب شدن را متمایز می کند. شفقت، انسانیت، احساس اجتماع و مدارا، ستون های استوار آن هستند. ما می خواهیم از همه داوطلبانی که کارهای بزرگی در بایرن انجام می دهند تشکر کنیم!

 

تعداد بیشماری انجمن ها و ابتکارات غیرانتفاعی در بخش پناهندگی و پناهجویی از پاییز 2015 ایجاد یا گسترش یافته است و برنامه ها و حمایت های جدیدی راه اندازی شده است. بسیاری از جوامع باواریایی گروه های کمکی را تاسیس کرده اند که کمک های نمونه ای را برای خودیاری ارائه می دهند.

 

 هزاران نفر خود را در گروه های کمکی سازماندهی می کنند، بسیاری از آنها پس منظر مهاجرت دارند. آنها مهاجران را برای درمان پزشکی یا قرار ملاقات با مقامات همراه می کنند، مسائل کوچک و بزرگ زندگی روزمره را برای آنها توضیح می دهند، در یافتن آپارتمان، کارآموزی، آموزش و مشاغل، یا سازماندهی فعالیت های ورزشی و تفریحی مشترک کمک می کنند. این فهرست ادامه دارد.

داوطلب شدن و کار افتخاری زمانی بهترین کارایی را دارد که ساختارهای قابل اعتماد وجود داشته باشد. به همین دلیل ایالت باواریا از داوطلبان در شهرداری ها  به توسط راهنمایان تمام وقتِ امور ادغام حمایت می کند. اینها به عنوان کارگران شبکه در سطح شهرداری و همچنین همتایان صحبت قابل اعتماد و کارآگاه برای داوطلبان در همه سوالات مربوط به ادغام و پناهندگی آمادۀ پاسخگویی و کمک اند.

در اینجا می توانید اطلاعات بیشتری در مورد راهنمایان امور ادغام پیدا کنید