عملیه ها و مطالب آلترناتیو
محتوای اصلی

احترام متقابل برای همزیستی صلح آمیزمردم محلی با پناهندگان مهم است. اما بیشتر اوقات بازهم سوالاتی از هر دو طرف مطرح می شوند: چگونه من به درستی رفتارکنم؟ ادغام چگونه صورت می گیرد؟ من چه کرده می توانم؟ در این زمینه مردم محلی و پناهندگان با موضوعات مشابه سر و کار دارند. در اینجا جهت گیری و رهنمایی دریافت می کنید.

مردم محلی
پناهنده

سوالات مدال

مدال های ما پاسخ های مهمی را به سرعت به شما می رسانند. برای این کار فقط به یکی از سوالاتی که شما را بخود مشغول داشته ، کلیک کنید.

چگونه من به درستی با پناهندگان رفتار نمایم؟

چگونه من به درستی با مردم محلی رفتار نمایم؟

چگونه من به درستی با پناهندگان رفتار نمایم؟

پیش خود تصور کنید که در یک ملک بیگانه زندگی می کنید. هیچکس را نمی شناسید، زبان آنجا را بلد نیستید و نمی توانید با مسایل روزمره خود را وفق دهید. از مردم محلی انتظار چه نوع رفتاری دارید؟ آمادگی برای کمک و مهمان نوازی در آغاز، کار را بر شما یقینا آسان خواهد ساخت. اکثرا یک لبخند و پاسخ دادن به یک سلام کافی است. از این نقطه آغاز نمایید که پناهندگان نیز دقیقا مانند مردم محلی از برخورد با شما چندان مطمئن نیستند.

چگونه من به درستی با مردم محلی رفتار نمایم؟

پیش خود مجسم کنید که ظرف مدت کوتاهی بسیارمردمان بیگانه به وطن شما می آیند. از آنها چه نوع رفتاری توقع دارید؟ به نحو رفتار درست مردم محلی در بایرن می توانید دقت نمایید: مردم چگونه مودبانه سلام می کنند؟ هنگام خرید چطور برخورد می کنند؟ یا در معاینه خانه دکتر؟ فراگرفتن سریع زبان خیلی مهم است. تلاش کنید با مردم محلی هنگام فراغت تماس بگیرید، طور مثال در باشگاه و کلپ های ورزشی.

آیا باید از مذاهب دیگر، مثلا از اسلام بترسم؟

آیا می توانم فرایض دینی خود را آزادانه بجا آورم؟

آیا باید از مذاهب دیگر، مثلا از اسلام بترسم؟

خیر، نباید بترسید. اسلام نیز مانند ادیان دیگر نکات اتصالی برای عدم تحمل پذیری و جدال علیه اصول بنیادی دیگران دارد. بخش اعظم حدود 1.6 میلیارد مردم مسلمان در جهان عقاید خود را به شکل صلح آمیز ابراز می دارند. شرایط خاصی باعث افراطی شدن یک عده می گردند. مذهب بیشتر به عنوان سرپوشی بر اعمال شان بکار گرفته می شود. گروپ های افراطی و رادیکال در تمام ادیان دنیا وجود دارند. این چیز به آن مفهوم نیست که عیب از خود دین است، بلکه بیشترآنچه که مردم از دین می سازند.

آیا می توانم فرایض دینی خود را آزادانه بجا آورم؟

بلی، شما می توانید. در آلمان مذهب یک موضوع شخصی است. همه می توانند آزادانه تصمیم بگیرند به کدام جهت عقیدتی تعلق داشته باشند یا اینکه بی عقیده باشند. هر انسان اجازه دارد تا مراسم مذهبی خود را آزادانه بجا آورد، اما اجازه ندارد عقایدش را بر دیگران تحمیل کند یا اینکه آنرا بالا تر از قانون تصور کند.

چرا ادغام برای همه اهمیت دارد؟

چگونه می توانم خود را در جامعه مدغم سازم؟

چرا ادغام برای همه اهمیت دارد؟

ادغام یعنی پیوند و مشارکت کامل در زندگی اجتماعی جامعه ایکه فرد را پذیرفته است. ادغام در نقطه مقابل تناقضات اجتماعی و همچنین تفرقه و انشعابات اجتماعی و قومی عمل می کند. ادغام اجتماعی اما در صورتی امکان پذیر می گردد که مهاجرین خود در زمینه آن دست آورد های داشته باشند، جامعه هم آن را برسمیت بشناسد و افراد را با جبین باز بپذیرد. علاوه بر آن، ادغام ساختاری افرادی را که سابقه ای مهاجرت دارند به کار می اندازد و این خود باعث پرداخت مالیات و مشارکت در سیستم اجتماعی می گردد. ادغام در جهان کار، بهترین ادغام در جهان زندگی بایرن است. مهم و ضروری است. میسر شدن ادغام به نحو خاصی پیش شرط استقلال اقتصادی و ایستادن سر پای خود است. به همین دلیل پناهندگان و پناهجویان شناخته شده که در سنین کارقرار دارند باید در صورت امکان هرچه زودتراعاشه زندگی خودرا خود بدست آورده بتوانند. ادغام موفق برای صلح اجتماعی امروز و برای نسل های آینده ضروری است.

چگونه می توانم خود را در جامعه مدغم سازم؟

بایرن سرزمین ادغام موفقیت آمیز است. از هر پنج نفر در بایرن یک نفر سابقه ای مهاجرت دارد. در گذشته هم مهاجرین خود را با موفقیت به جامعه ای ما تطابق داده اند. برای تداوم موفقیت آمیز بیشتر، بایرن از یکسو محدودیت بر مهاجرت وضع می کند تا توانایی خدمات دولت و جامعه را حفظ کند و از طرف دیگر حکومت بایرن بر اصل تشویق و توقع و بر اصول روشن همزیستی خوب تکیه می کند. از طریق اقدامات تشویقی فروان در زمینه های آموزش لسان، ادغام از طریق آموزش حرفه و شغل همچنین خانه سازی ایالت بایرن حق خود را برای ادغام موفقیت آمیز ادا می کند.

زبان مشترک کلید ادغام خوب است. شما باید آلمانی یاد بگیرید، قوانین، ارزش ها و اصول همزیستی را رعایت نمایید. شمول در کورس های مناسب اجباری است. برای گرفتن یک دوره آموزش حرفوی یا جای کار تلاش کنید. در پهلوی آموختن زبان، ادغام در محل کار اساس یک زندگی رضایت بخش و خودکفا است. کار برای شما شرایط یک ادغام اجتماعی خوب را فراهم می سازد. اما ادغام همچنین شامل جنبه های مهم دیگر هم است. خود را مطلع بسازید، متجسس باشید، وبه فرهنگ و کشوری که در آن زندگی می کنید باز باشید. شما مانند تمام شهروندان دیگر حقوق و وظایفی دارید. آنها را باید بجا آورده و خود بصورت فعال در ادغام اجتماعی خود سهم بگیرید.

آیا باید تمام پناهندگان آلمانی یاد بگیرند؟

کجا و چگونه می توانم آلمانی بیاموزم؟

آیا باید تمام پناهندگان آلمانی یاد بگیرند؟

مهاجرینی که دارای اجازه اقامت اند و بصورت کافی زبان آلمانی نمی دانند، موظف به شرکت در یک کورس ادغام می باشند. بخش اعظم 600 ساعت درسی یک کورس شامل درس آلمانی است. کورس جهت یابی 100 ساعت را در بر می گیرد. این کورس قوانین و اصول همزیستی را در آلمان ارائه می نماید.

کجا و چگونه می توانم آلمانی بیاموزم؟

اساسا هر فرد با سابقه ای مهاجرت که به آلمان می آید باید از هر فرصت برای آموختن زبان استفاده نماید. آشنایی با زبان آلمانی کلید زندگی موفقیت آمیز در آلمان است. مهاجرینی که دارای اجازه اقامت اند، اما به حد کافی آلمانی صحبت کرده نمی توانند و در آلمان شامل مکتب و یا مکتب حرفه نمی باشند، مکلف اند و حق دارند تا در یک کورس ادغام شرکت نمایند. کورس اصولا شامل 600 ساعت درس آلمانی است و 100 ساعت جهت یابی. برای شرکت در یک کورس ادغام نزدیک محل اقامت خود باید درخواست خود را به اداره فدرال برای مهاجرت و پناهندگان (BAMF) تقدیم نمایید.

معلومات بیشتر راجع به کورس های ادغام را می توانید از وبسایت BAMF به دست آورید

وزارت کار و امور اجتماعی، خانواده و ادغام ایالت بایرن علاوه بر مسایل متذکره تعداد زیادی پیشنهاد های تشویقی برای متقاضیان پناهندگی عرضه می دارد.

معلومات بیشتر راجع به پیشنهادات زبان و سیاست اجتماعی پناهندگی در وبسایت وزارت امور اجتماعی بایرن موجود است

مهاجران اغلب چه سوالاتی از خود می کنند؟

معمولاهمه چیز در آلمان برای مهاجرین تازه فراهم میباشد. از درخواست پناهندگی تا موضوعاتی مانند تحصیل و صحت. در اینجا پاسخ های به مهمترین سوالات داده شده است.

تمام متقاضیان پناهندگی پس از ورود به آلمان ثبت نام گردیده و به مراکز پذیرش مقدماتی ارسال می گردند. آنها در آنجا تصدیق ورود گرفته، محل رهایش و خرج و خوراک دریافت می دارند.

پناهجویان باید درخواست پناهندگی شان را طبق معمول شخصا به اداره فدرال برای مهاجرت و پناهندگان (BAMF) تقدیم نمایند. اداره فدرال برای مهاجرت و پناهندگان بررسی می کند که آیا آلمان کشور مسوول برای درخواست است یا خیر. اگر جواب مثبت است، پناهجویان باید ضمن یک تحقیق شخصی توضیح بدهند که چگونه و چرا مورد پیگرد قرار گرفته اند. در صورتی که ممکن باشد باید برای ثبوت ادعا اسناد و مدارک ارائه نمایند. اداره فدرال برای مهاجرت و پناهندگان همیشه مشکل و موارد شخصی را بررسی می کند.

اگر درخواست قبول شود، اجازه اقامت موقتی صادر می گردد. اگر درخواست پناهندگی رد شود، اساسا باید درخواست دهنده آلمان را ترک گوید. اما امکان استیناف و استفاده از ابزار قانونی علیه رد درخواست پناهندگی وجود دارد.

کودکستان و مرکز مراقبت روزانه

برای اطفال با پس زمینه ی پناهندگی نیز از وقت رسیدن به یک سالگی تا شروع مکتب - مانند کودکان دیگر- حق شمول به کودکستان یا مرکز مراقبت روزانه داده می شود. مشروط بر اینکه خانواده در یک کمون بسر ببرد (طور معمول در یک محل رهایشی عمومی یا یک محل اقامت غیر متمرکز).

کودکستان ها و مراکز مراقبت روزانه می توانند کودکان را به بهترین وجه در محیط جدید زندگی شان پشتیبانی نمایند. آنها بهترین مکان برای آموختن زبان آلمانی، آشنایی با شرایط زندگی در آلمان و همکاری از طریق بازی با اطفال دیگر می باشند. بازی کردن، خواندن و حرف زدن طور مشترک نه تنها کودکان را درامور روزانه به فراگیری یک زبان نو کمک می کنند، بلکه باعث تقویه رشد کودکی شان نیزمی گردند.

مراکزمراقبت روزانه اطفال بخشی از سیستم آموزشی در بایرن بوده و فرزند شما را برای رفتن به مکتب در آینده آماده می سازند.

شمولیت فرزند شما به کودکستان و یا مرکز مراقبت اطفال، برای شما امکان اشتراک درکورس زبان آلمانی، فرصت کار کردن یا آموزش حرفه را فراهم می سازد. در عین حالی که از طفل شما بخوبی مراقبت شده و نیازمندی شان از هر جهت تامین می گردد. در مرکز مراقبت با والدین دیگر آشنا می شوید و می توانید در آنجا نیزسهم بگیرید.

طرف تماس برای یافتن جای در کودکستان، اداره جوانان محلی مربوطه می باشد.

در اینجا اداره جوانان محلی مربوطه خود را می یابید: به وبسایت وزارت امور اجتماعی بایرن

معلومات بیشترراجع به کار مراکزمراقبت کودکان و اشکال مراقبت شان را در اینجا می یابید:

مکتب جبری است

در بایرن برای تمام اطفال اساسا 12 سال مکتب جبری از سن 6 سالگی به بعد وجود دارد. به این مفهوم که تمام اطفال باید به مکتب بروند. این مکلفیت به دو بخش یعنی 9 سال مکتب جبری تمام وقت و 3 سال مکتب جبری حرفوی ضمن آموزش حرفه تقسیم می گردد. شمولیت در مکتب رایگان است. اطفال پناه جویان و پناهندگان معمولا سه ماه پس از آمدن به آلمان مجبور به شمول در مکتب می گردند. این موضوع در رابطه با اطفال و نوجوانان معلول یا از نگاه ذهنی عقب مانده نیز صدق می کند. کودکان و نوجوانانی که باید به مکتب بروند نظر به سن شان به کلاس های درسی عادی تقسیم و طبقه بندی می گردند.

در بسیاری از مکاتب برای کودکان پناهندگان کلاس های تشویقی – یا انتقالی وجود دارند. در پهلوی آن پشتیبانی فردی در کلاس عادی هم ارائه می گیرد.

سفرهای کلاس، سیر علمی ، اجرای برنامه ها و درس شنا به امور روزانه مکتب تعلق دارند. کودکان باید در آنها اشتراک ورزند، چون خیلی چیز های نو یاد می گیرند و می توانند بخصوص با استفاده از این فرصت ها بخوبی در جامعه مدغم شوند.

معلومات بیشتر در باره موضوعات مکتب و تحصیل را در اینجا می یابید:

مکاتب حرفوی برای نوجوانان

برای پناهندگان و پناه جویانی که مکلفیت برای فراگیری حرفه دارند اما هنوز جایی برای آموزش حرفه ندارند، برنامه مخصوصی از سوی مکتب حرفوی – "بروف شوله"- برای فراگیری زبان و آماده سازی برای حرفه (مودل دو ساله) تهیه گردیده است. این پیشنهاد برای پناهندگان و پناه جویان بین سنین 16 و 21 ، که به علت آشنایی کم با زبان قادر به شرکت در کلاس های عادی بروف شوله برای نوجوانان بدون جای آموزش حرفوی نیستند، عرضه می گردد. در حالات استثنایی با دلایل موجه، افراد جوان تا سن 25 سالگی هم قبول شده می توانند.

اقتصاد بایرن نیز خدمات گوناگونی در زمینه های مختلف مثلا کورس های لسان، کورس های ادغام، کورس های جهت یابی برای شغل و غیره ارائه می نماید.

معلومات بیشتر در ارتباط با موضوع آموزش حرفه را در اینجا می یابید:

کسب معلومات بیشتر

وزارت فرهنگ در یک گرافیک تعاملی، حقایق اساسی را در موردسیستم مکاتب بایرن به زبان عربی به اختیار گذاشته است. این گرافیک تعاملی معلوماتی در باره تمام انواع مکاتب در بایرن ارائه می نماید: از مکتب ابتدایی تا اکادمی های مسلکی. تمرکز آن روی اهداف اساسی آموزشی انواع گوناگون مکاتب، مدت و ساختار هر مضمون تحصیلی همچنین امکانات مختلف به اتمام رساندن آموزش در انواع مکاتب می باشد.

در اینجا گرافیک تعاملی در رابطه با سیستم مکاتب بایرن را به زبان عربی دیده می توانید

معلومات برای پناه جویان و پناهندگانی که مکلفیت برای شمول به مکاتب حرفوی دارند:

معلومات عمومی در باره مکاتب را تمام مدیریت های معارف دولتی ارائه مینمایند.

مشاوره بیشتر: به وبسایت مشاوره مکاتب دولتی در بایرن

نظر به ماده 4 قانون خدمات پناه جویان (AsylbLG) در صورت بیماری های حاد و ودرد های شدید تداوی های ضروری صحی و طب دندان بشمول دوا و وسایل پانسمان همچنین درمان، بهبود و تضعیف امراض یا نتایج امراض ارائه و تضمین می گردند. بر اساس ماده 6 بند 1 قانون مذکور, شوند در صورتی که اقدامات برای تأمین صحت ضروری باشند, تداوی های دیگری نیز روی دست گرفته می.

درخواست کنندگان پناهندگی اساسا در خدمات طبی عمومی که ارائه می گردند اشتراک می ورزند. آنها حق انتخاب آزاد دکتر را دارند. آنها هر سه ماه یک بار از کارمندان مسوول محلی ورقه دکتر دریافت می دارند و می توانند پزشک مورد نظر خود را جستجو نمایند.

ایالت بایرن در مراکز پذیرش مقدماتی، جایی که متقاضیان پناهندگی پس از ورود باید اول آنجا ثبت شوند، کلینیک های طبی بر پا نموده است تا مراقبت های اولیه را در محل و دسترسی سریعتر انجام دهند. این مراکز طبی در پهلوی خدمات صحی عمومی، معمولا دارای بخش های نسایی، بیماری های اطفال و تا حدودی بیماری های روانی را نیز می باشند.

مکلفیت محرمانه بودن اطلاعات طبی

همهمردم می توانند به دکتران خود اعتماد نمایند. تمام پرسونل طبی مکلفیت دارند محرمیت را احترام بگذارند. به این معنا که آنها اجازه ندارند هیچگونه اطلاعات بیماران را به کسی دیگر ارائه یا انتقال دهند، حتی به ادارات، کارفرمایان یا اعضای دیگر خانواده.

حاملگی

در بایرن "مراکز مشاوره و مسایل حاملگی" راجع به موضوعات حاملگی و تولد توصیه و کمک ارائه می نمایند. زنان و مردان می توانند بطور رایگان و بدون دادن نام خود مشاوره دریافت نمایند، حتی اگر سن شان کمتر از 18 سال باشد. محتوای گفتگوی مشورتی با هیچکس دیگر در میان گذاشته نخواهد شد. یک نفر دیگر نیز می تواند به عنوان همراه بیاید ( رفیق دختر، شریک زندگی، مادر و غیره). اگر خانم ها در نظر داشته باشند تا سقط جنین نمایند، گرفتن مشاوره اجباری است.

زنان پناهنده و متقاضیان پناهندگی نیز مانند تمام زنان دیگر در آلمان حق دسترسی به خدمات اساسی طبی مورد ضرورت را دارند. آنها در دوران حاملگی حد اقل هر چهار هفته یک مرتبه به دکتراناث/ پزشک بانوان مربوطه خود می روند. معاینات شامل سنجش وزن، اندازه گیری فشار خون، آزمایش خون و معاینات اولترا ساوند بطور منظم می گردند.

کسی که در وطن خویش مهارت حرفوی حاصل نموده است، حرفه اش تحت شرایط معینی می تواند برسمیت شناخته شود. اگر مسلک وی به رسمیت شناخته نشود ، امکانات بسیاری برای تحصیل بیشتر و تخصصی شدن وجود دارند. معمولا یک شناسایی جزیی نیز برای شمول در بازار کار کافی است. بهتر آنست تا با مرکز مشاوره برای شناسایی یا با آژانس کار مربوطه جهت معلومات در این زمینه به تماس شوید.

معلومات بیشتر برای شناسایی حرفه: به پورتال خدماتی بایرن

خط تلفون "کار و زندگی در آلمان"

دفتر فدرال برای مهاجرت و پناهندگان (BAMF) شماره تلفون خاصی را ایجاد نموده است. از طریق شماره +49 30- 1815-1111 پناهندگان می توانند به آلمانی یا انگلیسی راجع به امکانات شناسایی رشته خود مشوره حاصل نمایند. مشوره رایگان است. فقط مکالمات تلفونی به شبکه ثابت آلمان در تعرفه معمول پرداخت می شود.

معلومات بیشتر راجع به شناسایی مهارت های حرفوی خارجی ها:

پورتال معلوماتی در باره موضوع شناسایی مهارت های حرفوی خارجی ها:

امکانات زیادی برای یافتن کار وجود دارند. از سوی دولت، آژانس های کار جهت یافتن جای کار موظف اند. درهر شهر یا منطقه شعبه ی از آژانس کار یافت می شود. کارمندان آنها مردم را در یافتن شغل مشاوره می دهند، اجازه تحصیل بیشتر را ارائه می کنند و جاهای کاری را که موجود است توزیع می نمایند. کارفرمایان زیادی از آژانس ها و مراکز کار همان منطقه همکاران جدید خود را پیدا می نمایند.

آژانس فدرال برای کار یک "بازار مبادلاتی کار" تشکیل داده است که مردم می توانند از طریق وبسایت آن کارهای موجود در منطقه را جستجو نمایند.

تعداد بسیاری پورتال های کار در انترنت وجود دارند. بعضی آنها از طریق ایمیل در مورد کارهای مناسب موجود اطلاع می دهند. علاوه بر آن کارفرمایان نیز در وبسایت های خود زیرعنوان های "شغل" (Jobs) یا "حرفه" (Karriere) کارها را اعلان می کنند. در پهلوی انترنت، در روزنامه ها نیز اعلانات کار عرضه می گردند.

جستجوی جای برای آموزش حرفه/ آوسبیلدونگ

پناه جویان و پناهندگانی که می خواهند آموزش حرفوی- (که تعلیم هم نامیده می شود) ببینند، می توانند ازمراکز معلومات حرفه (BIZ) مربوط به آژانس کار اطلاع حاصل نمایند.

به مرکز معلومات حرفه (BIZ)

مبادلات آموزش حرفوی از طریق آنلاین نیز کمک می کنند، طورمثال از اتاق های صنایع و تجارت یا اتاق های صنایع دستی. در رابطه با مشکلات مخصوص گردانندگان کورس های آموزش حرفوی محلی نیز کمک می کنند. علاقمندان باید هرچه زودتر به جستجوی یک جای آموزش حرفه بپردازند ، بهتراست یک سال پیشتر باشد.

در آلمان دو شماره تلفون عاجل وجود دارد که تمام اوقات قابل دسترسی است.

شماره عاجل 110 – پولیس

با دایر ساختن شماره 110 با پولیس مسوول رسیدگی به حالات خطرناک، اعمال خشونت و جرایم دیگر به تماس شده میتوانید.

شماره عاجل 112 – آمبولانس و اطفاییه

با شماره 112 می توانید با آمبولانس و اطفائیه تماس بیگیرید. در آلمان معمولا ظرف چند دقیقه کمک می رسد.

5 پرسش اساسی

کسی که به شماره عاجل زنگ می زند، با مرکز گروه نجات محلی وصل می شود. فرد همکاریکه به تلفون جواب می دهد، جهت ارسال هرچه زودتر کمک، چند سوال میپرسد:

 1. محل حادثه عاجل کجاست؟
  آدرس جایی را که حادثه اتفاق افتاده در صورت ممکن دقیقا اطلاع دهید. شماره سرک، شماره خانه و منزل مربوطه را ذکر کنید.
 2. چه کسی تلفون می کند؟
  نام، محل سکونت و شماره تلفون خود را در جواب به پرسش های بعدی ارائه کنید.
 3. چه اتفاق افتاده است؟
  تشریح کنید چه می بینید و چه چیز رخ داده است.
 4. چند نفر زخمی شده اند؟
  تعداد افرادی را که مجروح شده اند تخمین کنید. در صورت موجودیت اطفال دادن سن تقریبی شان مهم است.
 5. منتظر سوالات بعدی باشید
  تلفون را فورا خاموش نکنید، بلکه منتظر سوالات بعدی بمانید.

پولیس از مردم در مقابل خطرات محافظت می کند و با جرم و جنایت مقابله می نماید. وظایف پولیس در قوانین، در زمینه ای اینکه ماموران پولیس اجازه انجام دادن چه کار های دارند و چه کار هایی را ندارند، به دقت تنظیم گردیده است.

مردم می توانند در حالات اضطراری با پولیس از طریق شماره عاجل 110 به تماس شوند.

ایالت بایرن دارای یک شبکه وسیع وسایط ترانسپورتی عمومی است. کسی که با ریل، "او- بان" و"اس- بان"، تراموا یا بس سفر میکند ، باید تکت خریداری کند. ماشین های اتومات تکت در ایستگاه های ریل و اوبان  وجود دارند. تکت بس را می توانید معمولا از راننده بس نیز خریداری کنید. کسانیکه اکثر از وسایط حمل و نقل عمومی کار می گیرند می توانند از تسهیلات در قیمت های نازلتر تکت های روزانه، هفتگی یا ماهانه- که نظر به تکت های یکطرفه ارزانتر است- استفاده نمایند.

ترافیک جاده

پس از تأیید قانونی محل سکونت شخص در آلمان، لایسنس رانندگی کشور مربوطه اش اساسا تا شش ماه اعتبار دارد. برای اجازه رانندگی بعد از شش ماه باید لایسنس آلمانی گرفت. لایسنس رانندگی خارجی باید با گواهینامه رانندگی آلمانی عوض شود. شرایط دریافت لایسنس آلمانی در مقابل لایسنس خارجی بستگی به مملکتی دارد که آن را صادر کرده است.

لیست فعلی کشور های مربوطه نزد "آ.دی.آ.سه" موجود است: به وبسایت ADAC

وسایط نقلیه در آلمان از طرف راست جاده حرکت می کنند. برای عبور از یک طرف جاده به آن طرف دیگر باید خیلی احتیاط کرد و به چراغ های ترافیکی و خطوط پیاده توجه نمود. هنگام رانندگی، بستن کمر بند برای راننده و همراهان اجباری است. اطفال نظر به سن شان باید به سیت های مخصوص به شکل امن نشانده شوند. رانندگان در آلمان اجازه ندارند بدون داشتن یک لایسنس معتبررانندگی کنند. باید خیلی هشیار بود، قوانین ترافیکی و محدودیت سرعت را مراعات نمود. تخلفات ترافیکی از سوی پولیس و ادارات دیگر مورد پیگرد قرار می گیرند. مجازات متخلفین نظر به سنگینی تخلف از جریمه نقدی گرفته تا ضبط لایسنس رانندگی و حتی زندان می باشد.

مسآله حفاظت از محیط زیست و جداسازی زباله در آلمان از ده ها سال به اینطرف قابل اهمیت میباشد. علاو بر آن، مردم زیادی در پاکیزه نگهداشتن سرک ها و خیابان ها دقت می کنند و از دیگران نیزعین توقع را دارند. هیچکس نباید زباله را روی سرک بریزد، بلکه آن را در یک سطل زباله بیاندازد. چنین سطل های در بیشتر جا ها وجود دارند.

تفکیک زباله

یک قسمت زیاد زباله بعد از طی مراحل دوباره مورد استفاده قرار می گیرد. تفکیک زباله بخش مهمی از حفاظت محیط زیست است. شیشه، پلاستیک، فلزات و کاغذ مواد ارزشمندی اند که در محموله ها جمع آوری می شوند. طور مثال از کاغذ کهنه کاغذ نو ساخته می شود. اگر سوالی موجود است می توانید از همسا یه ها و محله خود معلومات حاصل کرد.

بوتل های قابل برگشت

دو نوع بوتل/بطری، یکی یک بار مصرف و دیگری قابل برگشت وجود دارند. پولی که در مقابل برگرداندن بوتل پرداخت می شود، می تواند بین 8 تا 25 سنت باشد. این پول از آدم هنگام خرید اخذ می شود و وقتی که بوتل را دوباره به سوپرمارکت برگردانیدبه شما باز پرداخت می شود. برای بوتل های یک بار مصرف پول داده نمی شود. اما آنها را نباید با زباله عادی دور انداخت. بوتل های شیشه یی در زباله دانی شیشه انداخته می شوند، بوتل های پلاستیکی در زباله دانی پلاستیک.

غذا

انواع مختلف مواد غذایی، با هر طعم و مزه وجود دارند که می توان انتخاب نمود. بیش از همه در مغازه های بزرگ تمام مواد از محصولات منطقوی گرفته تا مساله جات و مواد غذایی از تمام دنیا یافت می شوند. بسیاری از محصولات تهیه شده مانند ساسچ و کلبسه حاوی گوشت خوک نیز می باشند. شناختن آنها کمی مشکل است. اما لیست محتویات غذایی در کاغذ پشت آن درج است. کسی که مطمین نیست می تواند در این مورد از فروشنده سوال نماید.

در شهر ها و شهرستان های بزرگتر بیشتر مغازه های کلان معمولا ازساعت 9 صبح تا 8 شب از دوشنبه تا شنبه باز می باشند. در مناطق اطرا ف اکثر ساعات کمتری اعتبار دارند. روز های یکشنبه تمام فروشگاه ها به استثنای تانک تیل ها و مغازه های داخل ایستگاه های قطار آهن، مسدود می باشند.

نوشابه

آب نل شدید کنترول می شود و کیفیت آن خیلی بالا است. آن را می توان در تمام آلمان بدون تشویش نوشید. تقریبا در تمام سوپرمارکت ها، رستوران ها یا کافه ها الکل فروخته می شود. برای نوشابه های الکلی از شما خواسته می شود تا شناسنامه یا کارت هویت خود را ارائه نمایید تا از سن شما اطمینان حاصل شود. بعضی نوشابه های الکلی می توانند از سن 18 سالگی به بعد خریده شوند.