عملیه ها و مطالب آلترناتیو
محتوای اصلی

مخاطب
آیا پیشنهاد یا انتقادی برای سایت ما دارید؟
سپس می توانید با ما تماس بگیرید. ما از پیام شما خرسندیم!

 

می توانید مستقیماً به poststelle@stmi.bayern.de ایمیل بفرستید یا می توانید از فرم تماس امن در BayernPortal برای ارتباطات رمزگذاری شده استفاده کنید.