عملیه ها و مطالب آلترناتیو
محتوای اصلی
  • سه زن در یک کافه. به یک تبلیت نگاه می کنند و می خندند.

در آلمان زنان می توانند با حقوق مساوی و با اتکأ بخود زندگی نمایند. زنان مهاجر فرصت های خوبی برای آموختن حرفه و کار مسلکی دارند. پیشنهادات کمک و مشوره رایگان مخصوص خانم ها نیز موجود می باشند.

برابری و تصویر زنان

زنان و مردان دارای حقوق مساوی می باشند.  اینچنین در قانون اساسی آلمان درج است . این قانون در مورد هر زن و مرد صدق می کند. زنان حق تعیین سرنوشت شان را دارند. به این مفهوم که آنها خود روی تمام امور زندگی شان تصمیم اتخاذ می کنند.

زنان ازعین حقوق و آزادی های برخوردار اند که مردان از آن بهره می برند. طور مثال، زنان خود شان تعیین می کنند که چه وقت می خواهند ازدواج کنند، کدام شغل را پیش ببرند یا چه نوع لباسی بپوشند. آنان همچنین تصمیم می گیرند که آیا می خواهند صاحب فرزند شوند یا اینکه بی اولاد بمانند.

تمام اطفال فرصت های مساوی برای تعلیم و تربیه دارند. دختران نسبت به پسران حتی به مکاتب بالاتر می روند و شهادتنامه "ابیتور" دریافت می دارند. زنان می توانند در دانشگاه ها تحصیل کنند، صاحب شغل و درآمد گردند و حتی به مقام نخست وزیری حکومت فدرال برسند.

برای مردان و زنانی که به بایرن می آیند، پیشنهادات رایگان بیشماری وجود دارند تا بر اساس آنها بتوانند خود را جهت بازار کار واجد شرایط ساخته یا برای دریافت شهادتنامه مکتب به تعلیم و تربیه ادامه بدهند. برای آموختن هیچگاهی دیر نیست. جرأت می خواهد و ارزشش را دارد!

فرصت های برابر برای زنان

نسل های از زنان آلمان در دهه های گذشته برای کسب حقوق خود مبارزه کرده اند. قوانین مهمی برای تضمین تساوی حقوق مردان و زنان نافذ گردیدند. با آنهم ، گاهی هنوز هم زنان با مشکلاتی روبرو می شوند، بطور مثال, در عین زمانیکه به خانواده خود رسیدگی مینمایند, در جایی مشغول کار هم هستند. سیاست در اینجا در سالهای اخیر پیشنهاداتی را برای برطرف ساختن تدریجی نابرابری های باقیمانده ارائه کرده است. زنان و مردان باید نه تنها از عین حقوق بر خوردار باشند بلکه عین فرصت ها را نیز داشته باشند.

زن و اشتغال

جهت رسیدن به فرصت های مساوی در زمینه ای کار در بایرن ، طور مثال، "مراکز خدمات برای زن و شغل" وجود دارند. برنامه "مربیگری، مشاوره و آموزش برای زنان" اساسا متوجه زنانی است که در مرحله جهت یابی شغلی یا بازگشت دوباره به آن جهت بهتر ساختن وضعیت کاری فعلی شان قرار دارند و یا برای آغاز کار شخصی به کمک احتیاج دارند. این اقدام مشارکت کاری زنان را از طریق پشتیبانی و مربیگری جهت یک اشتغال امن و مطمئن یا اتخاذ کار شخصی، تشویق می کند.

وضعیت درسی: یک زن و مرد جوان در کلاس باهم در یک میز نشسته اند.
زنان و مردان در آلمان از حقوق مساوی و از فرصت های برابربرای تعلیم و تربیه برخوردار اند.
دو زن در پارک با هم ورزش می کنند.
خیلی از خانم ها در اوقات فراغت با دوستان و یا گروه شان ملاقات می کنند، مثلا یکجا با هم در فعالیت های ورزشی شرکت می کنند.

زنان در اینجا چگونه زندگی می کنند؟

نحوه ی زندگانی زنان و مردان از هم خیلی کم فرق دارد. زنان هم مانند مردان می توانند در خانه تنها زندگی کنند، تنها بیرون بروند و تنها مسافرت نمایند. آنها به وظیفه می روند، ورزش می کنند و در اوقات فراغت با دوستان و آشنایان خود دیدار می نمایند.

تقسیم وظایف در خانواده

هر زوج خودش راجع به تقسیم وظایف تصمیم می گیرد. خانواده های هستند که در آن مرد امرار معاش را به عهده می گیرد و زن به امور خانه و رسیدگی به اطفال می پردازد و یا بر عکس. در این میان، بسیاری از خانم ها پس از یک دوره پرورش کودک دوباره به کار نیمه وقت یا تمام وقت شروع می کنند. به خاطری که از یکسو از کار خود خوش هستند و می خواهند استقلال مالی داشته باشند و از سوی دیگربرای اینکه با داشتن دو درآمد زندگی بهتر تأمین می گردد. در عوض، مردان انجام وظایف بیشتردر خانه و تربیه اطفال را به دوش می گیرند. دولت زمینه ی کوتاه ساختن ساعات کار را برای والدین فراهم می سازد تا پدر و مادر بتوانند به اندازه مساوی با فرزندان خود باشند.

ازدواج و زیست باهمی

از جمله حق تعیین سرنوشت یکی هم انتخاب آزاد است که آیا یک فرد می خواهد مجرد بماند، با کسی در پیوند باشد یا ازدواج کند. بیشتر مردم می خواهند پیوند محکم و دایمی داشته باشند: با اولاد یا بدون آن، با سند ازدواج یا بدون آن. چیز غیر معمولی نیست اگر افرادی که ازدواج نکرده اند نیز صاحب اولاد باشند. اگر پدر یا مادر به تنهایی طفل را بزرگ نمایند، آنرا پدر یا مادر تنها می گویند. زوج های همجنس نیز می توانند با هم زندگی کنند ورابطه شان را رسمآ ثبت نمایند. علاوه بر این، ازدواج ها و روابط بین افراد از ملیت ها و ادیان مختلف هستند هم وجود دارد.

کسی نباید مجبور به ازدواج گردد. بر اساس قوانین و ارزشهای حاکم در آلمان، ازدواج بر اراده آزاد هر دو طرف استوار است. ازدواج اجباری در آلمان ممنوع است. کسی که فرد دیگری را برای پذیرش ازدواج وادار می سازد، می تواند نظر به حکم قانون مجازات گردد.

خانم سیاه پوست با طفلی در آغوشش لبخند می زند.
در آلمان اشکال مختلف فامیلی وجود دارد: زوج های با طفل یا بدون طفل، با سند ازدواج یا بدون سند، زوج های همجنس، همچنین مادران یا پدرانی که فرزند شان را به تنهایی بزرگ می سازند.
عکس از نزدیک: معاینه شکم یک خانم حامله.
زنان در دوران حاملگی زیر مراقبت طبی قرار می گیرند. معاینات منظم توسط دکتر نیز شامل آنست. مراکز مشاوره نیز مادران را کمک می نمایند.

حاملگی

در بایرن "مراکز مشاوره برای سوالات حاملگی"، کمک و مشوره راجع به موضوعات حاملگی و تولد ارائه می نمایند. زنان و مردان می توانند بصورت رایگان و بدون ذکر نام مشوره دریافت نمایند، حتی اگر سن شان کمتر از 18 سال باشد. محتوای گفتگوی مشورتی با هیچکس دیگر در میان گذاشته نمی شود. یک نفر همراه نیز آمده می تواند(رفیق دختر، شریک، مادر، و غیره). در صورتی که یک خانم قصد سقط جنین داشته باشد، مشوره گرفتن حتمی است.

مانند تمام زنان آلمانی، خانم های حامله ی پناهنده یا پناه جو نیز حق دریافت خدمات طبی مورد نیاز را دارند. آنها ضمن دوران حاملگی حد اقل هر چهار هفته یک بار پیش دکتر معالج خود می روند. این معاینات شامل سنجش منظم وزن، اندازه گیری فشارخون، آزمایش خون و اولترا سوند می شوند.

کمک مخصوص برای زنان

اختلاف و مشاجره ممکن است در بهترین خانواده ها نیز رخ دهد. اگر مشاجره شدت می یابد یا منجر به لت و کوب یا اعمال زور می گردد، باید خانم ها کمک بخواهند. با شماره 110 هر کس می تواند ، در صورتی که مورد تهدید قرار بگیرد، در هر موقعی به پولیس تلفون نماید.

همچنین توسط تلفون کمکی "خشونت علیه زنان" که از سوی اداره فدرال برای امور خانواده و وظایف شهروندی تهیه گردیده است، افراد متاثر می توانند از طریق شماره 08000116016 و از طریق آنلاین تمام وقت به 15 زبان مختلف بطورناشناس و رایگان مشاوره دریافت نمایند.

نه یعنی نه

زنان هم مانند مردان حق تعیین سرنوشت و اظهار نظر مستقل دارند. هیچ کس نباید به آنها دیکته کند که چگونه فکر کنند و چه بگویند. این همچنین بدان معنی است که یک زن همیشه می تواند به چیزی که دلش نمی شود نه بگوید. هر زن خودش تصمیم می گیرد که، طور مثال، با چه کسی در زندگی شریک شود. مهم اینست که هیچکس حق ندارد شخص دیگری را مجبور به مقاربت جنسی نماید. 

علاوه بر این، در بایرن برای زنانی که قربانی خشونت می گردند، مشاوره رایگان و خاص عرضه می گردد. خانم ها اگر نخواهند مجبور نیستند تا نام شان را ذکر نمایند. هرگاه زنی مورد تهدید یا لت و کوب مردش قرار بگیرد، می تواند با اولادش بصورت موقتی در به اصطلاح "خانه زنان" زندگی کند. در آنجا کارکنان تحصیل کرده ی وجود دارند که به خانم های مذکور کمک نمایند.

در اینجا پیشنهادات کمک در رابطه با "خشونت علیه زنان " را می یابید