عملیه ها و مطالب آلترناتیو
محتوای اصلی
  • دونفر، یکی با سابقه ای مهاجرت، یک انجین را بازرسی می کنند.

قصد دارید در آلمان کار کنید و یا با خانواده ی خود یکجا شوید؟ می خواهید در یک دانشگاه آلمانی درس بخوانید؟ اداره فدرال برای مهاجرت و پناهندگان (BAMF) و آژانس فدرال برای کار(BA)  از شما پشتیبانی نموده و نشان می دهند چه شرایطی لازم دارید تا بتوانید در آلمان کار و زندگی نمایید. از وقت آمدن به آلمان تا مسایلی مانند کار یا تحصیل و آموزش حرفه در آلمان- در اینجا معلومات مفصل حاصل می کنید.

مهاجرت به آلمان

اداره فدرال برای مهاجرت و پناهندگان(BAMF) در صفحات انترنتی اش در بخش "مهاجرت به آلمان" تمام معلومات مهم راجع به موضوع مهاجرت و کار در آلمان را آماده ساخته است. در اینجا می خوانید کدام شرایط ورود برای مهاجرینی که تنها برای کار یا تحصیل یا همراه خانواده های شان به آلمان می آیند، وجود دارد. مقررات گوناگونی برای مهاجرت به آلمان وجود دارندو بستگی به این دارد که شما از کدام مملکت می آیید.

از اینجا می توانید از بخش"مهاجرت به آلمان" در وبسایت BAMF دیدن نمایید

ورود به آلمان

زیر عنوان "ورود به آلمان" می توانید با شرایط سفر به آلمان آشنا شوید. در اینجا معلومات راجع به درخواست ویزه، مصارف و مدت جریان درخواست، همچنین لینک های دیگری که طور مثال شما را با نمایندگی های آلمان در خارج وصل می سازند، پیدا می کنید.

شهروندان کشور های عضو اتحادیۀ اروپا می توانند بدون ویزا به آلمان سفر کنند. شهروندان حوزۀ اقتصادی اروپا (آیسلند ، ناروی ، لیختن اشتاین) نیز مانند شهروندان اتحادیه اروپا می توانند آزادانه و بدون محدودیت در این کشور ها رفت و آمد نمایند. مردم سویس نیز از عین امتیازات مسافرت آزاد در اتحادیۀ اروپا برخوردارند.

در اینجا معلومات بیشتری در رابطه به موضوع "ورود به آلمان" به دست می آورید

الحاق همسریا شوهر در چارچوب مهاجرت نیروی کار

راجع به مسأله "الحاق زوج ها"و شرایط آمدن کسانی که شریکان زندگی آنان در آلمان بسر می برند و خواهان یکجا شدن با آنها اند، اداره فدرال برای مهاجرت و پناهندگی (BAMF) معلومات می دهد.

اینجا را راجع به موضوع "الحاق زوج ها" کلیک کنید

عکس خانوادگی: مادر، پدر، کودک
اگر خارجی ها می خواهند با شریک زندگی شان در آلمان یکجا شوند، باید پیش از ورود اساسأ ثابت کنند که آشنایی ابتدایی با زبان آلمانی دارند- تا اینکه بتوانند از همان آغاز در زندگی اجتماعی شرکت نمایند.
حالت کار: خانمی با روسری مقابل کامپیوتر نشسته است
آیا شما می خواهید در آلمان کار کنید؟ اداره فدرال برای مهاجرت و پناهندگی و اداره فدرال برای کار شما را در زمینه آشنایی با اصول حقوقی، تعیین طرف تماس جهت اسناد ضروری و تقاضانامه ها، معلومات بیشتر و توصیه های دیگر، کمک می نمایند.

کار در آلمان

اداره فدرال برای مهاجرت و پناهندگی دربخش "کار در آلمان" درمورد اینکه امکانات اشتغال برای مهاجرین در آلمان چگونه تنظیم گردیده اند، معلومات می دهد. نظر به اینکه شما از کدام کشور می آیید، شما باید شرایط مختلفی را تکمیل نمایید.

در اینجا شما معلوماتی در زمینه "ورود به بازار کار برای افراد خارجی" بدست می آورید.

شهروندان اتحادیه اروپا / شهروندان حوزه اقتصادی اروپا / شهروندان سویس

شهروندان اتحادیه اروپا، شهروندان EWR (حوزه اقتصادی اروپا یعنی آیسلند، لیختن اشتاین و ناروی) همچنین شهروندان سویس دسترسی نامحدود به بازار کار آلمان دارند.

شهروندان دولت های ثالث

شهروندان تمام دولت های دیگر، به اصطلاح دولت های ثالث، جهت اشتغال در آلمان به داشتن اقامت نیاز دارند. پیش شرط های مهم آن عبارتند از مهارت های تخصصی، پاسپورت قابل اعتبار و تأمین مخارج زندگی ضمن اقامت در آلمان.

خط تلفون اداره فدرال برای مهاجرت و پناهندگی با عنوان "کار و زندگی در آلمان" با شماره 1111-1815 30 +49 به زبان آلمانی و انگلیسی به سوال ها راجع به ورود و اقامت در آلمان، جستجوی کار و شناسایی اسناد و شهادتنامه های مسلکی خارجیان پاسخ می دهد.

تحصیل و آموزش حرفه

آلمان محیط جذابی برای آموزش حرفه و تحصیلات دانشگاهی است. محصلین خارجی سومین گروه بزرگ خارجیانی را که اینجا می آیند تشکیل می دهند. اداره فدرال برای مهاجرت و پناهندگی مسأله "تحصیل و آموزش حرفه در آلمان" را بخصوص برای علاقمندان از دولت های ثالث، اما همچنین برای شهروندان کشور های خارج از اتحادیه اروپا، حوزه اقتصادی اروپا (EWR) و سویس نیز معلومات می دهد. کسانی که از کشور های ثالث می آیند اساسا به داشتن ویزه ضرورت دارند و گاهی هم آشنایی به زبان آلمانی شرط پنداشته می شود.

سه محصل در میزی نشسته با تمرکز مشغول کار اند.
اینکه چه امکانات متفاوتی برای کار کردن، تحصیل یا آموزش حرفه در آلمان وجود دارد، اداره فدرال برای مهاجرت و پناهندگی راهنمای آن را به دسترس شما می گذارد و نشان می دهد کدام منابع رسمی معلومات بیشتری برای تان پیشکش کرده می توانند.

معلومات برای افراد دیر بازگشته به وطن

مهاجرانی که به عنوان افراد بازگشته به وطن از کشورهای وابسته به اتحاد جماهیر شوروی سابق و ازممالک اروپای شرقی برسمیت شناخته شده اند، بصورت اتومات تابعیت آلمان را دریافت می دارند. راجع به موضوع "دیر بازگشته گان" اداره فدرال برای مهاجرت و پناهندگان معلوماتی را در زمینه نحوه و جریان قبولی و تصدیق، ورود به آلمان و مشارکت در کورس های ویژه ادغام ارائه می نماید.

برای معلومات بیشتر در باره موضوع "افراد دیرباز گشته" لطفا اینجا کلیک کنید

مهاجرین یهودی

در آلمان شرایط پذیرش مخصوص برای مهاجران یهودی وجود دارد. اداره فدرال برای مهاجرت و پناهندگان راجع به چارچوب شرایط قانونی، در باره قواعد ویژه در رابطه با قربانیان پیگرد نازی ها و همچنین راجع به جریان پذیرش مهاجران یهودی از هنگام درخواست تا ورود به آلمان ، معلومات می دهد.

از اینجا به محتویات مطلب "مهاجران یهودی" دسترسی پیدا می کنید.