عملیه ها و مطالب آلترناتیو
محتوای اصلی

تعهد در زمینه ادغام در ساحات سیاست، شهرداری ها، انجمن ها و اتحادیه ها همچنین از سوی شهروندان اعم از زن و مرد خیلی زیاد بوده و است. ورود و در بایرن به خانه بودن ـ نکات یک روند طولانی است که هر انسان می تواند هر روز به آن شکل ببخشد. آیا می خواهید در جهت ادغام کمک کنید؟ ما شمارا با ارائه معلومات، مراکز تماس و پروژه های موفقیت آمیزپشتیبانی می نماییم.

معلومات اجمالی (جهت یابی)

امور داوطلبانه همه را در بر می گیرد، به نفع همه است. به همین خاطر مهم است که افراد بیشتری در آن شرکت کنند. در اینجا بر شرکای طرف گفتگو همچنین سازمان ها و مراکز تماس نظر اجمالی می اندازیم.

 • شبکه ایالتی مشارکت شهروندی (LBE) و انجمن ایالتی داوطلبانه آژانس ها / مراکز داوطلب و مراکز هماهنگی مشارکت مدنی در بایرن (lagfa bayern e.V.) معلومات کلی در مورد مشارکت شهروندی در بایرن می دهند.
 • آژانس داوطلب تاتندرانگ به شهروندانی که علاقه دارند در مونشن کار داوطلبانه نمایند مشوره و معلومات می دهد:
 • اخبار جاری، توصیه ها و معلومات را پناهندگان و مردم محل از طریق دویچه وله (DW) به شش زبان مختلف می توانند دریافت نمایند:
 • "اتحاد برای دموکراسی و تحمل" لیست سرتاسری گروه های ابتکاری را که طور داوطلبانه مشارکت دارند، ارائه می دارد. با معلومات مختصر و اطلاعات تماس:
 • روی این نقشه آلمان صد ها پروژه که در جهت ادغام کمک می کنند، فهرست گردیده اند:
 • اپ تلفن همراه Integreat اطلاعات و پیشنهاداتی را به مهاجران جدید برای رهیابی و استقرار در محل زیست آنان ارائه می دهد. اطلاعات را می توان در چندین زبان یافت. این برنامه همچنین می تواند توسط اهالی محل به عنوان یک پلت فرم ادغام دیجیتلی استفاده شود.
 • با “خودتان را سهیم بسازید! کار داوطلبانه متصل می سازد" یوهانیتر به خصوص افرادی را مخاطب قرار بدهند که خود آنان یا والیدنشان در خارج به دنیا آمده اند.
 • ار اینجا به صفحه اصلی حلقه های کاری و مددگار بایرن وصل می شوید:
 • مردم همدیگر را تقویت می کنند: امکانات فراوانی جهت کمک برای ادغام پناهندگان وجود دارند. در اینجا معلومات بیشتر در زمینه سرپرستی، حمایت همچنین خانواده مهماندار/ میزبان بودن بدست می آورید:

امور داوطلبانه: چه باید بدانم؟

شما میخواهید یک فعال باشید ولی هنوز سوالات زیادی دارید، مثلا راجع به موضوع حمایت بیمه و امور داوطلبانه؟ لینک های مفید به پرسش های مهم.

 • اگر هنگام کار به افراد داوطلب خسارت جسمی وارد شود، چه رخ می دهد؟ مسأله بیمه تصادفات چگونه است؟ موضوع حمایت بیمه در اینجا نقش بزرگ بازی می کند:
 • "مردم همدیگر را تقویت می کنند"- این جزوه چگونگی صورت گرفتن ادغام را نشان می دهد: شما شخصا چه کاری انجام داده می توانید؟ داشتن چه شرایطی برای کار های داوطلبانه مهم اند؟
 • به کار های داوطلبانه پاداش داده می شود: با نقشه امور داوطلبانه بایرن. کارت داوطلب باواریایی مزایای بی شماری دارد، از جمله: در موسسات ایالت آزاد بایرن، و همچنین در موسسات دولتی و خصوصی در تمام مناطق و شهرهایی که کارت داوطلب باواریایی را رایج ساخته اند:
 • در اینجا معلوماتی داده می شود در رابطه به اینکه در صورت خطرعفونت، امراض، اقدامات پیشگیرانه و حمایت بیمه چه چیز هایی را با پناهندگان باید در نظر گرفت، همچنین لینک های بیشتر در این مورد:
 • راهنمای "چگونه می توانم به پناهندگانی که صدمه روحی دیده اند کمک نمایم" اتاق فدرال رواندرمانگران (BPtK) برای مددگاران اصلی و داوطلب تهیه گردیده است که می خواهند بدانند بیماری های روانی چه علاماتی دارند و آنها چگونه با اطفال، جوانان و کلانسالانی که تجارب ناگواری داشته اند، برخورد نمایند.
 • ارایوال اید (ArrivalAid) پناهجویان را در پروسه پناهندگی همراهی می کند: این گروه ابتکاری داوطلبانی را آموزش می دهد که پناهجویان را برای مصاحبه در اداره فدرال برای مهاجرت و پناهندگی (BAMF) آماده می سازند:
 • در کمک به پناهندگان باید به چه چیز های توجه کرد؟ داوطلبان چه حقوق و وظایفی دارند؟ جریان پناهندگی چگونه طی می شود؟ این رهنمای داوطلبان به سوالات مهم روشنی می اندازد:
 • چگونه پناهندگان در کلپ ها و باشگاه ها بیمه می شوند؟ آیا آنها برای بازی کردن به اجازه ضرورت دارند؟ می توانند درمسابقات بیرونی شرکت کنند؟ جزوه "به کلپ خوش آمدید" مربوط به دولت فدرال و فدراسیون فوتبال آلمان به این سوال و به سوالات دیگر جواب می دهد:

 

 

امکانات برای تعهد شخصی شما

در اینجا در باره اینکه شما شخصا چه کار های انجام داده می توانید، معلومات و اطلاعات الهام بخشی وجود دارد. می خواهید کورس آلمانی دایر نمایید، کمک جنسی نمایید و یا خانه به کرایه بدهید؟

معلومات عمومی در باره ادغام، مهاجرت و پناهندگی

اگر در پی گرفتن معلومات کلی در باره ادغام، مهاجرت و پناهندگی هستید؟، لینک های موضوعات نامبرده را در اینجا می یابید:

 

 

سلب مسئولیت

باید بین محتوای خودمان و ارجاعات ضمنی ("پیوندها") به وبسایت های سایر ارائه دهندگان تمایز قائل شد. از طریق این پیوندها، ما فقط دسترسی به استفاده از محتوای شخص ثالث را مطابق با ماده 8 قانون تله مدیا Telemedia فعال می کنیم. اولین باری که به این وبسایت پیوند داده شدیم، این محتویات شخص ثالث را بررسی کردیم تا مشخص شود آیا مسئولیت مدنی یا کیفری احتمالی را به دنبال دارد یا خیر. با این حال، ما نمی توانیم به طور مداوم این محتوای شخص ثالث را خصوص تغییرات بررسی کنیم و بنابراین هیچ مسئولیتی در قبال آن نمی پذیریم. ارائه دهنده مربوطه سایت فقط مسئول محتوای غیرقانونی، نادرست یا ناقص و به ویژه خسارت ناشی از استفاده یا عدم استفاده از اطلاعات شخص ثالث است.