عملیه ها و مطالب آلترناتیو
محتوای اصلی
  • تصویر: اینگرید راینهارت.

"تحمل با ما فرا رسیده است"

کار داوطلبانه با انرژی، همدلی و تعهد: اینگرید راینهارت مدیرحلقه مددگاران گرونوالد از فعالیت ها و موفقیت های کار با پناهندگان قصه می کند.

 

این مصاحبه در سال ۲۰۱۶ انجام شده است.

درس آلمانی، کمک جهت رفتن به دکتر یا دفاتر، جستجوی خانه و کار، کافه زبان، شب های بازی، گروپ آشپزی، فوتبال، هاکی، شنا، والیبال، پیاده روی و بایسکل سواری: فعالیت های حلقه مددگاران گرونوالد در منطقه مونشن قابل دید اند. اینگرید راینهارت مدیر آنست. مرام او: صلح اجتماعی. یک واژه دیگر برای آن: امر خیر.

داوطلبان باید بار خود را سنگین نسازند

حلقه مددگاران که در ماه مارچ سال 2013 تاسیس شد، بیش از 200 عضودارد – داوطلبان زن ومرد با انرژی، همدلی و هر نوع تعهد به مشارکت. بیش از همه خود اینگرید راینهارت، آموزش دیده ی تعلیم و تربیه تقریبا در آوان تقاعد و بازنشستگی، که هفته دو روز در کتابخانه منطقه کار می کند. وی علاوه بر آن سیاستمدار کمون در شورای منطقه می باشد, البته بطور داوطلبانه. کمک به پناهندگان کار داوطلبانه شماره دو است – همپا با زمان اوج با بیش از 40 ساعت کار در هفته. "اما نباید اینقدر زیاد باشد." وی می گوید. "اگر یک داوطلب فقط یکبار در ماه برای دوساعت وقت داشته باشد، بازهم دقیقا درست است."

استمرار بخشنده عالی: ادغام کودکان

اینگرید راینهارت به کار های که حلقه مددگاران گرونوالد با پشتیبانی جامعه پروتستانت در سال های گذشته انجام داده است، افتخار می کند. در سال 2013 در گرونوالد هنوز تسهیلات کمی برای پناهندگان وجود داشت. "حالا خیلی عالی شده است!". در این اواخر ساختمان های مراقبت روزانه از اطفال، کودکستان ها و مکاتب بصورت خیلی خوب با شرایط جدید عیار گردیده اند. ادغام اجتماعی اطفال تبدیل به خود پایداری و استمرار شده است. "اطفال خورد سال طی دو ماه آلمانی یاد می گیرند. به نظرم این خیلی عالی است!"

کار های از شتر داری گرفته تا مشاورت کمپنی ها

اما گرونوالد در بین کلانسالان نیز موفقیت های زیادی داشته است. "بسیاری از پناهندگان ما در ضمن خوب آلمانی یاد گرفته اند و به کار های از قبیل باغبانی، نانوایی، آشپزی، مشاور شرکت، فروشنده برگر یا مراقبت از اسپ مشغول اند." حتی در این نزدیکی ها شخصی به صفت شتربان در فارم پرورش شتر مصروف کار است!

اینگرید راینهارت در کامپیوتر تابلت خود ایمیل هایش را می خواند.
اینگرید راینهارت مدیر حلقه مددگاران گرونوالد در نزدیکی مونشن است و وقت زیادی در کمک به پناهندگان مصرف می کند. وی مطمئن است که مشارکت داوطلبان حتی برای دو ساعت در ماه نیزمعنا و اهمیت دارد.
"میخواهم این پیام را برسانم که به پناهندگان نه به عنوان تهدید بلکه باید به مثابه انسان نگریست."

مقابله آشکار با ترس

ترس هم اینجا و آنجا وجود داشت. بعضی زنان از مردان جوان افریقایی که در تراگلوفت هاله خارج از گرونوالد برایشان مسکن داده شده و برای مدتی در گروه های کوچک در مرکز منطقه تجمع می کردند، ترس داشتند. باید پیش از پیش گفت که بنا به گفته پولیس محلی این تشویش بیجا است – از وقتی که محل رهایشی باز شده است تا حالا هیچ تهدیدی صورت نگرفته است. گروپ های پناهندگان جوان به این دلیل معمولا در آنجا جمع می شدند تا از ارتباط اینترنتی رایگان آن محل استفاده نمایند، چون ارتباط در تراگلوفت هاله در کنار جنگل خراب بود وانترنت رایگان اکثرا تنها وسیله ارتباط با خانواده های شان را میسر می سازد.

به پناهندگان به عنوان انسان ببینیم، نه به عنوان تهدید

این ترس را اینگرید راینهارت جدی می گیرد. وی میگوید "داشتن ارتباط باز مهم است." و از اینکه قادر گردیده ترس از خارجیان را در افراد بسیاری دور سازد، خوشحال است. وی توانسته واسطه این پیام گردد که به پناهندگان باید به عنوان انسان دید و نه به مثابه تهدید.

تصویر: اینگرید راینهارت ضمن گفتگو.

اینگرید راینهارت در گفتگو: وی از موفقیت های خوب در زمینه ادغام در گرونوالد خبر می دهد.

اینگرید راینهارت با کامپیوتر تابلت خود کار می کند.

کار اونیاز به استعداد ارتباطی وتشکیلاتی دارد – چه در میز تحریر و چه در محل با پناهندگان.

تصویر: اینگرید راینهارت.

اینگرید راینهارت با همکاری بیش از 200 داوطلب دیگر موفق به انجام کار های زیاد در گرونوالد شده است.

ضمیمه:

در ضمن اکنون محل رهایشی در تراگلوفت هاله بسته شده است. حلقه مدد گاران به پناهندگانی که در گرونوالد برایشان اسکان داده شده اند همچنان به کمک ادامه می دهد.

چاپ صفحه این صفحه شریک سازید