عملیه ها و مطالب آلترناتیو
محتوای اصلی
  • تصویر: اوتا بوسه.

داستان های موفقیت ساخت بایرن

اوتا بوسه پس از دونیم سال کار به عنوان مشاور اجتماعی پناهندگی در دیاکنی روزنهایم میتواند یک سلسله کامل از داستان های موفقیت پناهندگان را به یاد آورد.

اوتا بوسه داستان های واقعی موفقیت را تجربه کرده است: طور مثال جوان 17 ساله بدون سرپرست از افغانستان ، بیسواد به بایرن آمده در ظرف شش ماه زبان آلمانی، خواندن ونوشتن را یاد گرفته است. جوانان پناهنده دیگری که آموزش حرفوی را در رشته های میکانیک صنایع، تخنیکر فلزات یا گدامداری شروع کرده اند. دختر جوان از افغانستان که در نه سالگی هر دو پدر و مادرش را از دست داده در 20 سالگی مانند چند زن انگشت شمار دیگر تک وتنها راه مهاجرت را در پیش گرفته است. این زن شجاع تا دوماه دیگر شهادتنامه اش را به عنوان کمک پرستاربدست می آورد و کورس زبان آلمانی را با گذشتاندن امتحان به پایان می رساند. یا یک محصل از اریتریا، که پیشبینی می شود به زودی در دانشگاه لودویگ ماکسیمیلیان مونشن به تحصیلاتش ادامه دهد.

برسمیت شناخته شدن مهارت ها

البته وضع تمام پناهندگان به این خوبی هم نیست. "با وجودی که خیلی از آنان یک رشته مسلکی دارند." بوسه می گوید. "بیشتر آنان اما بدون شهادتنامه ومدارک به آلمان می آیند. علاوه بر آن بیشتر شهادتنامه ها از سوی ما معمولا برسمیت شناخته نمی شوند." سطح تحصیلی و آموزش حرفوی در آلمان اساسا بصورت آشکار نسبت به سطح تحصیلی در بیشتر کشور های اصلی مهاجرن بالاتر است. این دیپلوم رشته تعلیم و تربیه اجتماعی می گوید "در ضمن حالا برنامه های برای تجدید مسلکی شدن وجود دارند که ورود به بازار کار را آسان می سازند."

ضرورت زیاد به نیروهای مسلکی

اوتا بوسه پس از توقف طولانی به عنوان خانم خانه و مادر فرزندان دوباره شروع به کار کرده است. وی می گوید "مشاور اجتماعی پناهندگی در سال 2014 هنوز تقریبا یک رشته نو محسوب می شد." پس از سرازیر شدن تعداد بیشماری از پناهندگان، ضرورت به نیرو های مسلکی زیاد شد. در اوایل ورود اینهمه مهاجر کار وی و همکارانش خیلی زیاد بود. "گاهی می شد که در 30 ساعت کار درهفته  بیش از 300 مشتری می داشتیم." حالا این عدد به حدود 200 متقاضی پناهندگی پایین آمده است که می شود به نحوی به آن رسیدگی کرد. "حالا بسیاری از پناهندگان مدت زیادی اینجا بوده اند و مانند وقت ورود به آلمان آنقدر به پشتیبانی شدید ضرورت ندارند."

برخورد های زیبای انسانی

اوتا بوسه با آنهم وقت کافی برای ملاقات های خانگی ندارد. تأسف می خورد "حیف است، در بیرون خیلی برخورد های زیبای انسانی ایجاد شده اند. افراد همدیگر را بهتر شناخته اند." معاشرت انسانی با یکدیگر برای این مشاور اجتماعی پناهندگی مهم است. وی با پناهندگان زیادی یک رابطه مورد اعتماد بوجود آورده است که  هنگام سختی ومصایب نیز در میان گذاشتن آنها را آسان می سازد. چنین مشکلات البته وجود دارند. "در مکان های رهایشی برای پناهجویان، مردم فراوانی از ملیت های مختلف زیر یک سقف زندگی می کنند." بروز مناقشات تعجب آور نخواهد بود. وی می گوید. بیشتر اوقات موضوع سر مسایل روزمره است. چیز هایی مثل پاکیزگی حمام مشترک یا اینکه کی چقدر جای در یخچال آشپزخانه داشته میتواند.

تصویر: اوتا بوسه.
اوتا بوسه به عنوان مشاور اجتماعی پناهندگی در دیاکنی روزنهایم کار می کند.
اوتا بوسه هنگام گفتگو.
اوتا بوسه می تواند از چندین سرگذشت موفقیت آمیز ادغام گزارش دهد.
"پناهندگان رسم و رواج های خیلی خوبی هم با خود به آلمان می آورند. طور مثال احترام بزرگسالان، پیوند خانوادگی و مهمان نوازی."

پرسیده: وقت شناسی، قابلیت اطمینان و استقامت

نزد برخی از درخواست کنندگان پناهندگی وقت شناسی و قابلیت اطمینان یک مسأله است. "بوسه می گوید" گاهی اتفاق می افتد که من وعده ملاقات تعیین می کنم اما کسی نمی آید. اینگونه فضیلت های کلاسیک آلمانی در کشور های دیگر چندان نقش بزرگی بازی نمی کنند. وقت شناسی در بعضی ممالک دیگر دنیا مهم محسوب نمی شود. "اوتا بوسه و همکارانش به پناهندگان اهمیت این ارزش ها را ابراز می دارند. حوصله و پایداری نیز از آن شمار اند. هر دو را پناهندگان تا وقتی که طور واقعی به بایرن وارد می شوند، خانه و کار برای شان پیدا می کنند، ضرورت دارند." از سوی دیگر پناهندگان رسم و رواج های خیلی خوبی هم با خود به آلمان می آورند. طور مثال احترام بزرگسالان، پیوند خانوادگی و مهمان نوازی."

تساوی حقوق: مسأله برخورد درونی؟

مسأله برابری حقوق زن ومرد برای بسیاری از متقاضیان پناهندگی یک چیز نو است. بوسه میگوید "من خودم بخاطر زن بودن هیچگاه مشکل نداشته ام. اما می دانم که پناهندگان نیز مانند مردم محلی مطمئن نیستند که رفتار شان چگونه باشد." دوستی بین زن و مرد در فرهنگ های دیگر به این سادگی وجود ندارد. وقتی کسی به نحو دیگری بزرگ شده است، نمی تواند خودش را از امروز تا فردا تغییر دهد. "روشنگری و تعلیم وتربیه نه تنها برای پذیرش تساوی حقوق مهم اند، بلکه برای تغییر برخورد درونی نسبت به نقش جنسیت ها نیز اهمیت دارند." آموزش کلیدی است. انسان با آموزش به همه چیز می رسد. "بوسه اطمینان دارد." ادغام موفقیت آمیز برای من سه مسأله است: آموزش، زبان آلمانی و یافتن دوستان آلمانی. "این کار به زمان نیاز دارد."