عملیه ها و مطالب آلترناتیو
محتوای اصلی
  • تصویر: ماریانه پین ضمن گفتگو.

ادغام؟ این چنین می شود!

ماریانه پین یکجا با داوطلبان دیگردر منطقه تروستبرگ اوبر بایرن مکتب مخصوصی برای پناهندگان تاسیس کرده است. در پهلوی آلمانی، مضامین مهم دیگری نیز در برنامه درسی وجود دارند.

 

این مصاحبه در سال ۲۰۱۶ انجام شد

ماریانه پین، متولد 1957، معلم ویژه ی تعلیم وتربیه، عضو شورای منطقوی و شورای شهر تروستبرگ، لبریز از انرژی است. پرتو افشانی می کند و می درخشد. مرام او: کمک به جایی که به آن ضرورت است. آرمان او: به واقعیت پیوستن ادغام در بایرن. ماریا پین با داوطلبان دیگر اختصاص داده شده در خزان 2015 اساس یک مکتب جدید را برای پناهندگان جوان گذاشت. در دو کانتینردرسی مستعمل مکتب رئال شوله تروتسبرگ در منطقه تراونشتاین مربوط اوبر بایرن، 48 معلم داوطلب حدود 70 پناهنده را درس می دهند.

ارائه آموزش، ساختن پل

همه روزه جوانان از تروستیرگ ونواحی اطراف آن به بروکنشوله می آیند. برای پناهندگان، این پروژه نمونه بیش ازارائه تعلیم وتربیه و یا به مثابه یک پل تا اولین کار واقعی عمل می کند. این بروکنشوله – "مکتب پل"- به معنای واقعی کلمه پل می باشد. پل های بین معلمان و شاگردان، بین پناهندگان و مردم محلی، بین فرهنگ بایرن وفرهنگ های دیگر. ادغام؟ این چنین می شود!

یک اتاق درسی بروکنشوله.
پناهندگانی در بروکنشوله ای تروستبرگ شرکت می کنند که سن شان برای مکاتب عادی بزرگتر است.
تصویر: ماریانه پین.
ماریانه پین معلم مخصوص تعلیم و تربیه است و از بنیانگذاران بروکنشوله در تروستبرگ می باشد.
خانم پین، چرا بروکنشوله را تاسیس کردید؟

در سال 2015 به سرعت پناهندگان بسیار زیادی به آلمان و بایرن آمدند. در ابتدا برای اینهمه افراد کورس های آلمانی بصورت کافی وجود نداشت. این خالیگاه را ما پر ساخته ایم. ما نمی خواستیم افراد جوان در اثر انتظار و هیچ کار نکردن بی علاقه شوند.

کی پناهندگان را در بروکنشوله درس می دهد؟

هر کورس توسط حد اقل یک معلم ویک مددگار - یک داوطلب, تدریس می گردد . معلم ها این کار را در هنگام فراغت خود انجام می دهند، بعضی از آنها متقاعد هستند. علاوه بر آن ما در تیم خود یک کشیش کاتولیک ویک کشیش پروتستانت داریم. آنان به افراد جوان درس اخلاق می دهند وبه ایشان نورم ها و ارزش های را که بر اساس آن زندگی در بایرن عمل می کند، یاد می دهند.

آلمانی و اخلاق. دیگرچه مضامینی در برنامه درسی وجود دارند؟

ما ریاضیات هم درس می دهیم، همچنین مطالعات محلی و تخصصی، جامعه شناسی، جغرافیه – در واقع همه چیز. یک کورس کامپیوترهم عرضه می گردد. ما در نظر داریم تا شاگردان خود را در دراز مدت برای اخذ شهادتنامه و آنان را برای بازار کار آماده بسازیم.

"ما این طالع را داشته ایم که در آلمان تولد شویم و آنهم در سرزمین زیبای بایرن. اکنون وقت آن رسیده است که آنرا تقسیم کنیم."
شاگردان از تمام کشور های جهان می آیند و شناخت قبلی کاملا متفاوتی دارند. آیا این مسأله تدریس را خیلی مشکل نمی سازد؟

درست است. پس زمینه های آموزشی خیلی تفاوت دارند. از بی سواد تا فارغ التحصیل مکتب عالی، همه چیز نشان داده شده است. این البته این یک وظیفه بزرگ است، اما همه بخوبی پیشرفت می کنند.

 

شاگردان شما مردان بالغ اند. آیا نشستن مجدد بر چوکی مکتب برای شان سخت نیست؟

البته این یک تغییر است، بیش از همه برای کسانی که در وطن شان قادر نبودند به مکتب بروند. اما این جوانان ما می دانند که آموختن آلمانی چقدر برای شان مهم است. آنها می خواهند کار کنند و بر پای خود ایستاده شوند.

شما در سال 2016 همراه با بروکنشوله تروستبرگ برنده جایزه "نو آوری داوطلبانه بایرن" شدید. این چیز شمارا بیشتر تشویق می کند؟

البته از دریافت این جایزه خوب خوشحال هستیم. اما چیزی که واقعا ما را دلگرم می سازد، کار با انسان ها است. همه با علاقه فراوان به موضوع مشغول اند. پیوند جمعی میان پناهندگان و مردم محلی دایما بیشتر رشد می کند. با مشارکت همدیگر می توانیم خیلی چیز ها را پیش ببریم.

کلمه "بحران پناهندگان" از زبان شما شنیده نمی شود. شما از "چالش " صحبت می کنید. چرا کاملا شخصی کمک می کنید؟

من ورود پناهندگان به آلمان را به عنوان چالش زمان ما محسوب می کنم. ما طالع داشته ایم که در آلمان به دنیا آمده ایم و آنهم در بایرن زیبا. نسل من همیشه روبه بالا رفته است! ما جنگ را تجربه نکرده ایم، فقر را تجربه نکرده ایم. حالا زمان آن رسیده است که تقسیم نماییم.

وضعیت درسی: ماریانه پین و یک شاگرد کنار تخته ایستاده اند.

ماریانه پین و معلمان داوطلب دیگر در بروکنشوله تروستبرگ درس می دهند. بعضی از شاگردان در وطن شان هرگز به مکتب نرفته اند.

وضعیت درسی: یک شاگرد در اتاق کامپیوتر در بروکنشوله به آموزش مشغول است.

از لطف کمک مالی، بروکنشوله دارای یک اتاق کامپیوتر شده است.

وضعیت درسی: پناهندگان جوان در یک اتاق درسی.

ساعت درس آلمانی در بروکنشوله: شاگردان مسایل عملی نیز یاد می گیرند، طور مثال چگونه یک نامه آدرس زده می شود.

چاپ صفحه این صفحه شریک سازید