عملیه ها و مطالب آلترناتیو
محتوای اصلی
  • تصویر: سگازگی برهه در کنار کامپیوتر.

"من حالا بایری هستم!"

سگازگی برهه، از اریتریا، پوره وکامل به بایرن آمده است. او همراه با دسته آوازخونان کلیسا آواز می خواند، عضوکلپ فوتبال می باشد، آلمانی می خواند و همچنین لهجه بایری یاد می گیرد. می خواهد به اینجا تعلق داشته باشد.

افتخار دارم! سگازگی برهه ، 21 ساله، مانند یک تروستبرگی واقعی حرف می زند.اینمرد جوان اریتریایی خودش نیز چنین احساس می کند. اونه تنها در بروکنشوله تروستبرگ برای پناهندگان کلانسال، آلمانی یاد میگیرد، بلکه لهجه بایری نیزتمرین می کند. Grüß Gott, Griaß di, Pfiat di, Servus, Vergelt’s Gott (سلام و احوالپرسی در چند شکل به لهجه بایری). گنجینه لغت بایری او روز بروز غنی تر می شود.سگازگی برهه بایرن را برای تمرین کردن بهتر می شناسد: او در گروه آوازخوانان کلیسای تروستبرگ می خواند و عضو کلپ فوتبال نیز می باشد.

ادغام با رکورد زمانی

ادغام در تمام خط: از ماه می 2015 سگازگی برهه در بایرن در شهرستان تروستبرگ، 11.000 نفوس، مربوط منطقه تراونشتاین زندگی می کند. این یک طالع دوطرفه است.هنوز او بایری می خواند – معذرت می خواهم آلمانی! – در بروکنشوله. "می خواهم کاملا درست حرف بزنم ونوشته کرده بتوانم. پس از آن تصمیم دارم در رشته تخنیک موتر و یا نجاری درس بخوانم." اینکه وی موفق خواهد شد، از هم اکنون آشکار است. این جوان خواست آن را دارد.

سگازگی برهه کنار کامپیوتر، لبخند به دهان دارد.
سگازگی برهه از اریتریا، در تروستبرگ به مکتب مخصوص پناهندگان -بروکنشوله – می رود.
سگازگی برهه روی دیوار روزنامه ی را نشان می دهد که یک گزارش در باره بروکنشوله نشر کرده است.
"ترا میخواهم": مقاله ی در روزنامه راجع به بروکنشوله.
"حالا زندگی من اینجا است. تروستبرگ خانه ی جدید من است."
سگازگی برهه کتاب
یکی از اهداف سگازگی برهه: آموختن ونوشتن بصورت کامل.

اریتریا: استبداد، خشونت و مهاجرت دسته جمعی

و او جرأت دارد. داشتن جرأ ت برای فرار از اریتریا، کشور کوچکی در شرق افریقا با یک رژیم منافی حقوق بشرضروری است. با مساحتی تقریبا دوبرابر بایرن. حدود پنج میلیون نفر در اریتریا – احصائیه درست وجود ندارد- از حاکمیت یک رژیم خودکامه و استبدادی رنج میبرند. داشتن اپوزیسیون ممنوع است. مردم و بخصوص جوانان از استبداد دستگاه دولت در هراس اند. خیلی از جوانان باید تمام عمر خود را در خدمت عسکری سپری کنند. اگر کسی از سربازی بگریزد به اردوگاه های جزایی انداخته می شود. علت فرار سگازگی برهه نیزهمین موضوع بود. سفر اوبه آلمان از طریق حبشه، سودان، لیبیا، ایتالیا و فرانسه، پنج ماه طول کشید.

پنج شبانه روز در دریای مدیترانه

از این جمله پنج شبانه روز را وی همراه با 800 پناهجوی دیگر در یک کشتی فرسوده در دریا سرگردان بودند. او در باره عبور از دریا صحبت نمی کند.او نمی تواند. سگازگی برهه خوشحال است از اینکه گارد ساحلی ایتالیا آنها را نجات داده است. همه پناهندگان اینقدر طالعمند نبوده اند.

دوستی های جدید در تروستبرگ

در بایرن همه چیز بهتر شد. زندگی اش واقعا تغییر کرد. با انسان های که رفتار دوستانه داشتند و آماده ی کمک بودند روبرو شد. از همه بیشتر ماریانه پن- یکی از بنیانگزاران بروکنشوله تروستبرگ. مرد جوان صاحب دوستان جدیدی شد: از مردم تروستبرگ، اریتریایی ها، افغان ها. در همان محل و همچنین در بولز پلاتز. جوانان پناهنده در این اواخر مسابقات "فوتبال منطقه ای" انجام دادند. اریتریا مقابل افغانستان در برابر تمشاچیان بایری. در بازی اول اریتریا 6:1 افغانستان را شکست داد. در بازی دوم افغانستان 5:2 اریتریا را شکست داد. یک برد دوطرفه به معنای کامل کلمه.

برندگان ادغام: همه

ادغام موفقیت آمیز فقط برندگان را می شناسد. و یک زبان مشترک: آلمانی. یا بایری. گاهی اوقات یک ظرف غذا با دست ها و پا ها. خوب، احساس می شود- احساس بودن در وطن با دوستان و در امنیت. سگازگی برهه می گوید "حالا زندگی من اینجا است. تروستبرگ خانه جدید من است."

وضعیت درسی: مهاجرین جوان در یک کلاس درسی.

تدریس در بروکنشوله تروستبرگ. آموختن آلمانی برای پناهندگان جوان ارجحیت دارد.

وضعیت درسی: شاگردان در کتابچه های خود نوشته می کنند.

سگازگی برهه و همصنفی هایش با علاقه کامل به درس شرکت می کنند. آنان می دانند که تحصیل یک دارایی خوبی است که البته در هر جای دنیا چنین نیست.

سگازگی برهه در راه خانه ازمکتب. دست تکان می دهد.

"سلام، خدا حافظ تا دیدار": سگازگی برهه نه تنها آلمانی می خواند، بلکه لهجه بایری نیز می آموزد.

نمایش مضمون

ضمیمه:

در ضمن سگازگی برهه هم اکنون مشغول آموزش آهنگری وصنایع دستی است.